ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရားမ၀င္အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ ေဒသခံမ်ားလုိလား

မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − သားဗိုလ္)

 ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥတၱံတား ေက်းရြာႏွင့္ ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ႕ ဖလပ္ ရပ္ကြက္တို႔တြင္ ခြင့့္ျပဳခ်က္မရိွ ဘဲ လယ္ယာေျမေပၚ၌ အုတ္ ဖုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနမႈကုိ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ တိုင္ ၾကားထားေသာ္လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ယခင္က စားက်က္ေျမေပၚ တြင္သာ အုတ္ဖုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လယ္ယာေျမေပၚ ၌ လုပ္ကုိင္လာၿပီး အုတ္ဖုတ္သည့္ ေနရာသည္ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ နီးသျဖင့္ထြက္လာေသာ အခုိးအ ေငြ႕မ်ားသည္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ ေစေၾကာင္း၊ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းသည့္ေနရာသု႔ိ ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အုတ္ဖုတ္သူမ်ား၏ စီး ပြားေရးကုိ ဖ်က္ခ်င္၍မဟုတ္ ေၾကာင္း ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ႕ ဖလပ္ရပ္ ကြက္ေနဦးေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးဦးေဇာ္မုိးေအာင္က ယခင္ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ မ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္လခန္႔က တည္းကေခၚေတြ႕တာ တရား၀င္ လုိင္စင္က်မွသာလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ၀န္ခံကတိလက္မွတ္မ်ား ေရးထုိးေစခဲဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကုိ ေက်းရြာလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕က သုံးႀကိမ္တိုင္တရား၀င္ စာျဖင့္ တားျမစ္ၿပီးျဖစ္၍ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းျပရန္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီေနာက္ပုိင္းလုိက္နာမႈ မရွိခဲ့ရင္ေတာ့ လယ္ယာေျမေပၚ မွာလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ သူေတြကုိ လယ္ယာေျမဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္သလုိ စား က်က္ေျမေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ ကိုင္ေနတဲ့သူကုိလည္း ေအာက္ ျမန္မာျပည္ေျမႏွင့္အခြန္ဥပေဒအ ရ တရားစြဲအေရးယူသြားမွာပါ’’ ဟု ဦးေဇာ္မုိးေအာင္က ေျပာၾကား သည္။

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥတၱံတား ေက်းရြာႏွင့္ ဇင္းက်ိဳက္ၿမိဳ႕ ဖလပ္ ရပ္ကြက္တြင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လယ္ယာေျမေပၚ၌ လုပ္ကုိင္ေနသူေျခာက္ဦးႏွင့္ စားက်က္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကုိင္ေနသူတစ္ဦးရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ‘‘အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္သူေတြနဲ႔ အဲဒီမွာလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြအားလုံးက ကုိယ့္ရြာသားေတြပဲဆုိေတာ့ ထိပ္ တုိက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရမွာစုိး လုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ကုိတင္ျပၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္’’ ဟု ဖလပ္ရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။