ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနသည့္ ကၽြန္းစုအနီး တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာ ခုတ္ေမာင္းျခင္းကို ဂ်ပန္ သတိေပး


ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနေသာ ကၽြန္းစုအနီးမွ တ႐ုတ္ စစ္သေဘၤာ ျဖတ္သန္း ခုတ္ေမာင္းမႈအတြက္ ဂ်ပန္က တ႐ုတ္ သံအမတ္ကို ဆင့္ေခၚ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေ႐ွ႕တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနရာ ဆန္ကာကူ ကၽြန္းစုအနီးမွ တ႐ုတ္၏ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာတစ္စီး ခုတ္ေမာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆန္ကာကူ ကၽြန္းစုကို ဂ်ပန္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္က ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အေရးဆိုေနသည္။ ယင္းကၽြန္းစုကို တ႐ုတ္တြင္ ဒိုင္အိုယူဟု သံုးႏႈန္း ေခၚေဝၚသည္။

ေသးငယ္ေသာ္လည္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သဘာဝ သယံဇာတ အမ်ားအျပား ထြက္ရွိႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ား ေတြ႕ရေသာ ကၽြန္းစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ၾကား ယခင္ကလည္း အေျခအတင္ အျငင္းအခံုမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

တ႐ုတ္သည္ အဆိုပါ ကၽြန္းစု အနီးသို႔ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ ေလွငယ္အခ်ိဳ႕ျဖင့္ ပံုမွန္ ကင္းလွည့္ ခုတ္ေမာင္းေစေသာ္လည္း ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာႀကီးတစ္စီး ပို႔လႊတ္ခဲ့ျခင္းမွာမူ နယ္ေက်ာ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုဟု ဂ်ပန္က ယူဆေနသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း တ႐ုတ္ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ခ်ဉ္းကပ္ ခုတ္ေမာင္းခ်ိန္၌ အနီးတြင္ အမ်ိဳးအမည္မသိ ေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စီးပါ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆန္ကာကူ အနီးသို႔ ႀကီးမားေသာ တ႐ုတ္ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာ တစ္စီးႏွင့္ မည္သည့္ေရတပ္က ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အတိအက် မသိရသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာ တစ္စီးတို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ မနက္ပိုင္းက ခ်ဉ္းကပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏွစ္စီးစလံုး ဂ်ပန္ေရပိုင္နက္ထဲ ဝင္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တိုက်ိဳရွိ တ႐ုတ္သံအမတ္ကို ဆင့္ေခၚကာ တ႐ုတ္ေရတပ္၏ လုပ္ရပ္အေပၚ စိုးရိမ္ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိ လူကန္းကမူ ဂ်ပန္ဘက္မွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တ႐ုတ္က ေထာက္လွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒိုင္အိုယူသည္ တ႐ုတ္ပိုင္ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ကုလသမဂၢတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္အနီး ဆက္စပ္ တည္ရွိေနသည့္ ကၽြန္းစုမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတစ္ခုစီက အတိုင္းအတာ၊ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ အတြင္းက ဆန္ကာကူ ကၽြန္းစုရွိ ကၽြန္းငယ္အခ်ိဳ႕ကို ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားထံမွ ဂ်ပန္အစိုးရက ဝယ္ယူခဲ့သည့္ေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္သည္ ကၽြန္းစု အနီးတဝိုက္သို႔ ေရယာဉ္မ်ား မၾကာခဏ ေစလႊတ္ကာ အဆိုပါ ဧရိယာကို ဂ်ပန္က ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲစမ္းေနခဲ့သည္။

Ref: Newsweek