ဂိမ္းထဲတြင္သာရွိသည့္ ေလယာဉ္ကို ေနာ္ေဝးသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း ထရမ့္ မွားယြင္းေျပာဆို

အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က အေမရိကန္သည္ ေနာ္ေဝးသို႔ F-52 တိုက္ေလယာဉ္မ်ား တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္ႂကြား ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ တိုက္ေလယာဉ္မ်ားမွာ လက္ေတြ႕တြင္ မရွိဘဲ ဗီဒီယိုဂိမ္း တစ္ခုထဲတြင္သာ စိတ္ကူးယဉ္ ဖန္တီးထားေသးသည္။

ထရမ့္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေနာ္ေဝးသမၼတ အာနာဆိုလ္ဘာ့ဂ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားကို လက္ခံ ေတြ႕ဆံုစဉ္ စကားမွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ F-52မ်ားသည္ ကမာၻေက်ာ္ စစ္ဆင္ေရး ဗီဒီယိုဂိမ္းျဖစ္သည့္ Call of Dutyထဲတြင္သာ ပါရွိခဲ့ဖူးသည္။

Lockheed Martin ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး ကုမၸဏီက ထရမ့္ေျပာၾကားသည့္ F-52ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမွာ မွားယြင္းသြားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး F-52 တိုက္ေလယာဉ္မ်ား ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္း မိမိတို႔တြင္ မရွိေသးေၾကာင္း ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ကမူ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခား မွတ္ခ်က္ မေပးခဲ့ေခ်။ သတင္းမ်ားက ထရမ့္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ေရးသားေပးထားသည့္ မိန္႔ခြန္းမွ ေျပာစကားမ်ားကို ဖတ္႐ႈရင္း မ်က္စိလွ်မ္းသြားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ဆိုလ္ဘာ့ဂ္ႏွင့္ အတူယွဉ္တြဲ ရပ္ေနရင္း ထရမ့္က “က်ဳပ္တို႔ဟာ ႏိုဝင္ဘာကစၿပီး F-52ေတြနဲ႔ F-35 ေလယာဉ္ေတြ ပထမအသုတ္ကို တင္ပို႔ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၅၂ စီး တင္ပို႔မယ့္ ကိစၥမွာ သတ္မွတ္ လ်ာထားကာလထက္ နည္းနည္းေစာၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနႏုိင္ပါၿပီ”ဟု ထရမ့္က ေျပာၾကားသြားသည္။ ၎သည္ အေရအတြက္ ၅၂ ဆိုေသာ ကိန္းဂဏန္းကို F-52ဟု မွားယြင္း သံုးႏႈန္းမိျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

F-52မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Call of Duty: Advanced Warfare ဗီဒီယိုဂိမ္းထဲတြင္ အနာဂတ္ကာလသံုး မဟာဗ်ဴဟာ တိုက္ေလယာဉ္မ်ား အသြင္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

Ref: Washington Post