ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံေရး စီမံခ်က္ အျမန္ဆံုးေရးဆြဲမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လည္ပတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားအခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ျပည္ပမွ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားမ်ားကို အခြန္ေကာက္ရန္ အမ်ဳိးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီက အလြတ္သေဘာခြင့္ျပဳသျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံေရးစီမံခ်က္ အျမန္ဆံုးေရးဆြဲမည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကတည္းက စတင္စီ စဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ အဆိုပါအစီအစဥ္ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီအတြင္း (လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္) ဟိုတယ္မ်ား ရွိ ညအိပ္ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို တစ္ေဒၚလာေကာက္ခံရန္ အမ်ဳိး သားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းကန္႔ကြက္မႈမ်ား ထပ္မံေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။

ခရီးသြားက႑  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအသံုးျပဳရန္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသံုးစရိတ္ကိုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအကူအညီျဖင့္ စိုက္ထုတ္အသံုးျပဳရေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။ ‘‘ခရီးသြားက႑အတြက္ ျပပြဲေတြသြားတာေတြရွိတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ ကို သန္းဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး သီး သန္႔သံုးၾကတယ္။ ဒီမွာက အစိုးရ အေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ၿပီးသံုးႏိုင္တာ မရွိဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားသည္ အခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ သီးျခားအခြန္ထပ္မံေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ကိုျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ဒ႑ာရီခရီးသြားကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးလွေဆြက ေျပာသည္။ ‘‘ဒါက မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲ။ ဘယ္ႏိုင္ငံသြားသြား မေကာက္ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အခြန္ပါ ၿပီးသားအျပင္ကို ဟိုတယ္ေတြကို ပါ အစိုးရက ထပ္ေကာက္ေသး တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆိုၿပီး ထပ္ေကာက္မယ္ ဆိုရင္ ဘယ္ေကာင္းမွာလဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို အခြန္ေကာက္မည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ေကာက္ခံမည့္ပမာဏကို အတည္ျပဳရန္ အမ်ဳိးသားခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ထံ အျမန္ဆံုးတင္ျပမည္ဟု ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ခရီးသြားက႑မွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္ေပးသြင္းရ သျဖင့္ ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးရန္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြသည့္အခါ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။