ဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္ ေဘဂ်င္း

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားေနထိုင္ေသာရြာမွ ႏွင္ထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ လင္ဟူကင္းကို ယာယီေနထိုင္ေသာ အိမ္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္ (Nicolas ASFOURI / AFP)

သူတုိ႔တစ္ေတြက ႏုိင္ငံ၏ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ရာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေလာင္စာ ျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ သူတို႔အိမ္မွ ေဝး လံေသာ အရပ္ေဒသတြင္ ေန႔မ အား၊ ညမနားအလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက သူတုိ႔ကို ႀကိဳဆုိမႈနည္းပါးေနျခင္းႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ လူဦးေရေပါက္ကဲြေနျခင္းကို အာဏာပုိင္မ်ားက ကန္႔သတ္ခ်င္လာ ၍ျဖစ္သည္။

လင္ဟူကင္းသည္ သူ႔ ကေလးမ်ား ေသးစုိခံအဖတ္ (Diaper)မလြတ္ေသးခ်ိန္မွာပင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ၁၈ ႏွစ္တာကာလလံုးလံုး သူသည္ မိသားစုထံ တစ္ႏွစ္တစ္ ႀကိမ္သာ ျပန္ၿပီး က်န္အခ်ိန္မ်ား တြင္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕သားမ်ား လက္ ေရွာင္ၾကသည့္ ခက္ခဲပင္ပန္းေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ေနခဲ့သည္။

အသက္ (၅၀)ရိွၿပီျဖစ္ေသာ လင္ဟူကင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကုိ ႀကီးမားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈရရိွေစခဲ့သည့္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားသိ႔ု တက္၍ အလုပ္လုပ္ခဲ့ သည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအ နက္မွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ၿပီးခဲ့သည့္လကေတာ့ လင္ သည္ ၎ေနထိုင္ရာ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးေက်းရြာမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ ရသည္။ ယင္းမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၏ လူဦးေရကို  ၂၃ သန္းသာကန္႔သတ္ထားရိွေရး ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ဝန္းအေဆာက္အအံု မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အစီအစဥ္သည္ စီးပြားေရးကို ထိ ခိုက္ႏုိင္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္အိမ္ျပန္သြားရင္ မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြကို ေထာက္ပံ့ ႏုိင္မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး’’ဟု လင္ က ညည္းတြားသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သတင္းစာ အဆုိအရဆိုလွ်င္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕သည္ စတုရန္းမီတာသန္း ၄၀ အက်ယ္အဝန္းေပၚရိွ တရားမဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းအေဆာက္အအံုအမ်ားစုသည္ လင္ကဲ့သို႔ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ သူမ်ား၏ အိမ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားျဖစ္သည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕သုိ႔ အစပထမ ေရာက္ရိွလာခ်ိန္တြင္ လင္ႏွင့္ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ သူတုိ႔ရိွသမွ် ေငြေၾကးကို စုေပါင္း၍ ဘဏ္မွအ ေႂကြးမ်ားရယူကာ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ထရပ္ကား မ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ၎တို႔က  ေစ်းဆုိင္ႏွင့္ ကုန္သည္အေသးစားမ်ား ၏ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရင္း ရပ္တည္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖယ္ရွားေသာအခါ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလည္း ထိခိုက္လာ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဖာက္ သည္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔လို သာမန္လူေတြပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ အ ေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလး ေတြကို ပိတ္သိမ္းလုိက္ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးစ ရာပစၥည္းမရိွေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္’’ဟု လင္ဟူကင္း က ေျပာျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာက တရားမဝင္အေဆာက္အအံုတစ္ခု မီးေလာင္ၿပီး လူ ၁၉ ဦးေသဆံုးခဲ့ ၿပီးေနာက္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း မ်ား ပုိုမိုျပင္းထန္လာကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ရွင္းလင္းသန္႔ရွင္းေစရန္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေရးစီမံကိန္း လိုအပ္ သည္ဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းစီမံကိန္း သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေနသည့္ ႀကီးမားေသာ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္လီလုပ္ငန္းႏွင့္ အေသးစားကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေနေသာ အီ လက္ထရြန္နစ္ကုန္သြယ္ေရး (e-commerce trading) ၏ ေက်ာ႐ုိးျဖစ္သည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အစြန္အဖ်ားသို႔ တြန္းပို႔ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးပံုမွန္လည္ပတ္ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမလုပ္ခ်င္ သည့္ ခက္ခဲေသာ၊ ညစ္ပတ္ေသာ၊ တစ္ခါတစ္ရံအႏၲရာယ္မ်ားေသာ (3D) အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေနခဲ့ သည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ ေဖာ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားျဖင့္သာ ဝန္ထမ္းျဖည့္တင္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားမရိွဘဲႏွင့္ မလည္ပတ္ ႏုိင္ဟု ေကာ္နယ္လ္တကၠသုိလ္မွ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏႈိင္းရအလုပ္အ ကုိင္ဆုိင္ရာ တဲြဖက္ပါေမာကၡ အယ္လီဖ႐ုိက္မန္းက ေျပာသည္။

‘‘ေဘဂ်င္း၊ ရွန္ဟုိင္းနဲ႔ ဂြမ္ဇူး လို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကေန ေဒသခံ မဟုတ္သူတုိင္းကုိသာ ဖယ္ရွားပစ္ မယ္ဆိုရင္ အဲဒီစီးပြားေရးအင္ဂ်င္ ေတြအကုန္လံုး ရပ္တန္႔သြားလိမ့္ မယ္’’ဟု ဖ႐ုိက္မန္းက ဆက္ေျပာ သည္။

လက္ရိွအေျခအေနသည္ ထို အတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဘ ဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေျပးလႊားေနေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ေမာင္း ေျခာက္ေသာင္းအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ သူ လီနင္းကေျပာသည္။ လီနင္း သည္ မၾကာမီကပင္ ၎ေန ထိုင္ရာ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕စြန္ေက်းရြာ မွ အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွားခံခဲ့ရ ၿပီး အိမ္ငွားခေလးဆပိုမ်ားေသာ တုိက္ခန္းသို႔ ေျပာင္းေနခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ အာဏာပုိင္မ်ား သည္ ၎တို႔၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္း တည္ရိွရာသို႔ ေရာက္ လာခဲ့ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပို႔ ေဆာင္ေပးရမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို လမ္းေဘးတြင္ ခဲြျခားထုတ္ပို႔ရသ ျဖင့္ သူဝင္ေငြလည္း ထုိးက်သြားခဲ့ သည္။

‘‘ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မွာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူေတြ အကုန္လံုးထြက္ သြားေနၾကၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ လာၿပီး လုပ္ကုိင္စားေသာက္လို႔ မရေတာ့ဘူး’’ဟု လီနင္းကေျပာ ၾကားၿပီး ၎ကုိယ္တုိင္လည္း လာ မည့္ေႏြရာသီပြဲေတာ္ကာလတြင္ အၿပီးအပုိင္ စြန္႔ခြာေတာ့မည္ဟု ေျပာသည္။

ဝမ္ဟုသာေခၚေသာ အျခား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ပုိင္ ရွင္တစ္ဦးကလည္း မိိမိ၏ လက္ရိွ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ရာ ဂိုေဒါင္ ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ၿဖိဳခ်ခဲ့ပါ က လက္ေလွ်ာ့ေတာ့မည္ဟု ဆုိသည္။ သူ၏ ဂုိေဒါင္သည္လည္းေဆးမည္းႀကီးျဖင့္ Chai (ၿဖိဳခ်ရန္)ဟု ဒီဇင္ဘာလလယ္က အမွတ္ အသားျပဳခံထားရၿပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း အျခားႏွစ္ေနရာ တြင္ ၎၏လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းခံ ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဝမ္သည္ ယခုေနရာ သုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ကမွ ေရႊ႕ ေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔လုပ္ငန္း၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အလုပ္သမားအင္အားကိုလည္း ၂၄၀ မွ ၆၀ အထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ‘‘တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္မရိွဘူး။ မနက္ျဖန္ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ ကြၽန္မမသိဘူး’’ဟု မ်က္ရည္ဝဲဝဲ ျဖင့္ မစၥစ္ဝမ္က ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ ရွင္းလင္းဖယ္ရွား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ၏ လက္လီေစ်းကြက္ကိုလည္း ထိခိုက္ခဲ့သည္။ အဘိုးႀကီး၊ အဘြားႀကီးမ်ား ဖြင့္ထားသည့္ သက္သက္ သာသာေစ်းဆုိင္ေလးမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားကာ စားသံုးသူမ်ားကုိအြန္လုိင္ေစ်းကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေစ်းႀကီးေသာ ေရွာ့ပင္းေမာလ္မ်ား ဆီ တြန္းပို႔ခဲ့သည္။

ဂီဂူစင္းသည္ ၎ေမြးဖြား ရာ က်န္းစုျပည္နယ္မွ အစ္ကုိျဖစ္သူ ၏ အထည္ဆုိင္လုပ္ငန္းကို လႊဲေျပာင္းရယူရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ဇနီးသည္ႏွင့္အတူ ေျပာင္း ေရႊ႕လာခဲ့သည္။ ထိုအထည္ဆုိင္ ေလးသည္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၏ တီ ယန္ယူေစ်းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တြင္က်ယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ ေသာ္လြန္ခဲ့ေသာ သံုးလက ေစ်း ကုိ ပိတ္သိမ္းေတာ့မည္ဟု အာ ဏာပုိင္မ်ားက အေၾကာင္းၾကား လာခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ရပ္ ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္၊ ေစ်းငယ္အမ်ား အျပား ပိတ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ယင္းတြင္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ ထင္ရွား ေသာ ေဘဂ်င္းတိရိစၧာန္႐ံုေစ်း (Zoo Market)လည္းပါဝင္သည္။  ထိုေစ်းမွ ဆုိင္ပိုင္ရွင္မ်ားက အ တင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ရွားရွားပါးပါးကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ သည္။

ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎ တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ရန္ အိမ္နီးခ်င္း ဟီ ေဘးျပည္နယ္တြင္ ေနရာသတ္ မွတ္ေပးထားသည္ဟု တာဝန္ရိွ သူမ်ားကေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဂီဂူစင္းကေတာ့ စိတ္မခ်ႏုိင္ပါ။

‘‘ကြၽန္တာ္တုိ႔လို စီးပြားေရး ေလးေတြက ေဖာက္သည္ရဖုိ႔ဆုိ တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ရ တာ။ အခုအားလံုးကုိ အသစ္က ျပန္စရေတာ့မယ္။ ေဖာက္သည္ အမ်ားစုကလည္း အြန္လုိင္းကေန ေစ်းမဝယ္တတ္တဲ့ လူႀကီးပုိင္း ေတြ။ သူတို႔ ဘယ္သြားၿပီး ေစ်း ဝယ္ၾကမလဲ’’ဟု ၎က စကားကို လက္စသတ္သည္။

—Ref:Migrant Worker Evictions Tear at Beijing’s Backbone