၂၀၁၇ အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၁၆၀ ခန္႔တိုးျမင့္လာ

၂၀၁၇ အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ႏုိင္ငံ ျခားသား ဧည့္သည္မ်ား တည္းခို ႏိုင္သည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္ သာ အလံုးေရ ၁၆၀ ခန္႔ တိုးလာ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီလ ဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ ဝန္း ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရပ္သာ ၁,၄၃၂ လံုးရွိရာမွ ၂၀၁၇ တြင္ ၁,၅၉၀ လံုးအထိ ရွိလာ၍ တရား ဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လိုင္စင္ထုတ္ ေပးခဲ့သည့္ ဟိုတယ္ ၁၅၈ လံုးအထိ တုိးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

‘‘ဟိုတယ္အလံုးေရ တိုးလာ တာနဲ႔အညီ ခရီးသြားဧည့္သည္ ေတြ တည္းခိုႏုိင္ေရး ပိုၿပီးေတာ့ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာပါ။ အဓိက ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ လို အပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ဖို႔ ပိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒  ဦးတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒသအ လိုက္ တုိးလာသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာစာရင္းသည္ရန္ ကုန္တုိင္းတြင္ ၃၃ လံုး၊ မႏၲေလး တုိင္းတြင္ ၁၆ လံုးရွိၿပီး အျခား ေဒသမ်ားတြင္လည္း တိုးလာေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အခုလို ဟိုတယ္အလံုးေရ တုိးလာတာက ခရီးသည္ေတြအ တြက္ ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။ အခန္းေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ႏွစ္ သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္အသင္း နာယက ဦးရန္ဝင္းက ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ဟိုတယ္အခန္း အေရအတြက္ တိုးတက္မႈအေန ျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ အခန္း ၅၆,၄၂၉ ခန္းခန္႔သာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ အခန္း ၆၃,၉၇၈ ခန္းအထိ ရွိလာ၍ ၇,၅၄၉ ခန္း ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။