ရာသီတုပ္ေကြး(H1N1) ကာကြယ္ေရး ေရတို၊ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္

ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္စဥ္ကာလက ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္သြားလာေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ခဲ့ရေသာ H1N1 ေရာဂါကာကြယ္ကုသေရး ယခုႏွစ္တြင္ ေရတို၊ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘အခုလုပ္ရမွာတို႔၊ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ရမွာတို႔၊ ေနာက္တစ္ခါ ေရ ရွည္လုပ္ရမွာတို႔ သူ႔အပိုင္းလိုက္ ေပါ့။ ဒီလိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား တာက ျဖစ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဆင္သင့္  ျဖစ္ေအာင္ေပါ့ေနာ္။ မႏွစ္ကလိုမ်ိဳးျဖစ္လာမွ လုပ္ေန ေတာ့ နည္းနည္းေလး စနစ္မက် ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အခုက စနစ္က် ေအာင္ပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ဇူလိုင္  ၁ ရက္မွစ၍ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္အထိ ရာသီတုပ္ေကြး (Influenza A (H1N1) pdm 09) ေရာဂါပိုးေတြ႕လူနာ ၄၀၁ ဦးရွိၿပီး ယင္းေရာဂါ ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၃၈ ဦးရွိခဲ့သည္။ ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနအရ အသက္(၁၃)ႏွစ္မွ (၆၅) ႏွစ္ၾကား အရြယ္မ်ားတြင္ ပိုမို ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာက က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္ေပၚ မူတည္၍ ယခုႏွစ္တြင္ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္း၍ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို  သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား အဆင္သင့္ထားရွိျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေဆး႐ံုမ်ား၌ သီး သန္႔ကုသေဆာင္မ်ားထားရွိျခင္း ႏွင့္ ေဆး႐ံုတြင္း ေရာဂါကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္ နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္ နယ္ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၏အထူးၾကပ္ မတ္ကုသေဆာင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕ စည္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက္ သီး သန္႔ သတ္မွတ္ေနရာထားေပး ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဆး႐ံုသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ားကို ဦးစားေပးအစီအ စဥ္အျဖစ္ ေရတို၊ ေရရွည္လုပ္ငန္း မ်ားခြဲျခားကာ အားျဖည့္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ကုသေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပည္ပမွ ႀကိဳတင္မွာယူျခင္း၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

 အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ ထမ္းမ်ားကို ရာသီတုပ္ေကြး ေရာဂါသိေကာင္းစရာ လက္စြဲစာ အုပ္မ်ား ထုတ္ေဝႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ျခင္း၊ စီမံခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုသို႔ ရာသီတုပ္ေကြးက်န္းမာေရးအသိ ပညာေပးျခင္း၊ ႏွီးႏႊယ္ဌာနေပါင္း စံုႏွင့္ စနစ္တက် ပူးေပါင္းခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လံုၿခံဳစိတ္ ခ်ရေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ပဋိဇီဝေဆး ယဥ္ပါးမျဖစ္ေစေရး အေရးႀကီး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း တို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ကုသေရး ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ ရန္ပံုေငြ ထားရွိျခင္းႏွင့္ ရာသီတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။