အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြျပင္ဆင္မႈ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မထိခိုက္ႏိုင္ဟုဆို

ယမန္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ျပပြဲတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား ျပင္ဆင္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအ လုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါလုပ္ငန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား က ဆုိသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္း ထားအသစ္ကို အတည္ျပဳျခင္းမရွိ ေသးေသာ္လည္း လက္ရွိေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ အဆိုျပဳႏႈန္းသည္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအမ်ားစု လက္ခံေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္၍ အခက္အခဲ မရွိဟု ၎တုိ႔က ေျပာသည္။

‘‘အေျခခံအလုပ္သမားတစ္ ေယာက္ရဲ႕ လုပ္အားခသတ္မွတ္ ခ်က္က တစ္သိန္းသံုးေသာင္းက ေန တစ္သိန္းငါးေသာင္းၾကားမွာ ရွိေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျပႆနာ သိပ္မရွိပါဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေပးႏိုင္တယ္။ ႏႈန္းထားအတည္ျပဳ ခ်က္ကို ေစာင့္ေနတာ’’ဟု ႏြယ္႐ိုး ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေရးေအဂ်င္စီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္ တာ ဦးေက်ာ္စိုးထြဋ္က ဆုိသည္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကတစ္ဆင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူအမ်ားစု သည္ အတန္းပညာအထက္တန္း အဆင့္ၿပီးဆံုးသူမ်ားျဖစ္၍ ရရွိ သည့္ လစာသည္လည္း လက္ရွိေရြးခ်ယ္ထားေသာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းထက္ သာလြန္သည္ဟု ေအာင္ျမင္သူအေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီ မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘အခု က်ပ္ ၄,၈၀၀ ကေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူးေပါ့။ က်ပ္ ၅,၀၀၀ အထိလည္း ျဖစ္ေသးတယ္။ က်ပ္ ၆,၀၀၀ ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ အ လုပ္ရွင္နဲ႔ ျပန္ညႇိရမွာေတြရွိတယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီသည္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းထားအသစ္ ကို က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ရန္ ဒီဇင္ဘာလကုန္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္။

သို႔ေသာ္ က်ပ္ ၄,၈၀၀ ေပး ရန္ အလုပ္ရွင္မ်ား အခက္အခဲရွိ သည္ဆိုကာ လက္ခစားအထည္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္အခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ ရက္လုပ္ခအနည္းဆံုး က်ပ္ ၅,၆၀၀ႏွင့္ က်ပ္ ၆,၆၀၀ ေပးရန္ ေတာင္း ဆိုထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ႏႈန္းထားအသစ္ကို အတည္ျပဳ ေရြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လံုၿခံဳ ေရးအဆင့္မွ မန္ေနဂ်ာအဆင့္အထိ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွာေဖြေပးေနၿပီး အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ရာထူးအေပၚမူတည္၍ လစာ က်ပ္တစ္သိန္းသံုးေသာင္းမွက်ပ္ ၁၀ သိန္းအထက္အထိရရွိေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားကဆုိသည္။

အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနက ျပည္တြင္းအလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြေပးႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီ ၁၀၀ ေက်ာ္သို႔ တရားဝင္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည္။