တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပားမ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ထုတ္ေပးမည္

ယမန္ႏွစ္က တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၿပီး ထြက္လာသည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

မတ္လ ၇ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပ မည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြေျဖ ဆိုခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားကို ေဖေဖာ္ ၀ါရီအတြင္း ထုတ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးျမတ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္ ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္း အုပ္ႀကီးမ်ားထံတြင္လည္းေကာင္း၊  အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းခဲြႏွင့္ တဲြဖက္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္အထက္ တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စာရင္းသြင္း ထားသည့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား ထံမွလည္းေကာင္း၊ ျပင္ပမွေျဖဆို မည့္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ေျဖဆိုရ မည့္ စာစစ္ဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး မ်ားထံမွလည္းေကာင္း ေျဖဆုိ ခြင့္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘အခုထိကေတာ့ စာရင္းက မၿငိမ္ေသးဘူး။ ရခိုင္လုိေနရာမ်ဳိး က်ေတာ့ ေျဖခ်င္တဲ့သူစာရင္းက ၀င္တုန္းပဲ။ ေဖေဖာ္၀ါရီထဲမွာ ေတာ့ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ေတြျပန္ခ် ေပးမွာပါ’’ဟု ဦးမိုးျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ၀င္ ေရာက္ ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားအား ဘာသာတဲြအလုိက္ အစိမ္းေရာင္ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပား၊ ပန္းေရာင္ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြေျဖဆိုမည့္ ပထမဆုံးရက္တြင္ ေျဖဆုိခြင့္ ကတ္ျပားကို စာေမးပဲြခန္းအတြင္း တစ္ပါတည္းယူေဆာင္လာရမည္ ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြေျဖ ဆုိခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဘာသာ တဲြမွအပ အျခားဘာသာတဲြကို ေျပာင္းလဲေျဖဆုိခြင့္ ျပဳမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွအပ က်န္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အား လုံး မွ ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္စာေမးပဲြ ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားအား စက္တင္ ဘာ ၂၉ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ စာေမးပဲြေျဖဆုိခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာ စစ္ဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ စာ ရင္းအရ ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထား သူ ၈၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခင္ ႏွစ္ကထက္ ရွစ္ေသာင္းခန္႔တုိး လာသည္။

၂၀၁၈တကၠသုိလ္စာေမးပဲြ ကို မတ္လ ၇ ရက္တြင္ ျမန္မာစာ၊ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ မတ္လ ၉ ရက္တြင္ သခ်ၤာ၊ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ဓာတုေဗဒ ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ၊ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ႐ူပေဗဒ၊ မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ဇီ၀ေဗဒႏွင့္ ေဘာဂ ေဗဒ၊ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ပထ၀ီ ၀င္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္း ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္စာ ေမးပဲြေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို အလြတ္ က်က္ေျဖဆုိရသည့္ ပုံစံအစား စဥ္း စားေတြးေခၚေျဖဆုိရသည့္ ပုံစံသို႔ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္အတြင္းက ေၾကညာထားသည္။