မႏၲေလးတိုင္းတြင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတီထြင္မႈ စင္တာတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနဟုဆို

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း နည္းပညာ ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာတီထြင္မႈစင္တာတစ္ခုတည္ ေထာင္ရန္   စီစဥ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဆင့္စိုး က ေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြဟာ ျပန္႔က်ဲၿပီး ရွိေန တဲ့အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လုပ္ သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ဒီစင္ တာကေန တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္နဲ႔ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအဆင့္အထိကို သုေတ သနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ သြားဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာဆင့္စိုးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတီထြင္မႈ စင္တာကို မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စိုက္ ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ နည္းပညာ စသည့္ က႑ေပါင္းစံု၌ ေဒသ ၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္၍ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး လိုအပ္ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စာတမ္းတစ္ခု ျပဳစုထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါသုေတသနစင္တာ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆင့္စိုးက ေျပာသည္။

‘‘သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေဒသရဲ႕ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ကို ဦးစား ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပမာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ လုပ္ငန္းေတြ လိုအပ္ တယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒါကို ဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္မယ္။ အလားတူ အီလက္ထရြန္နစ္လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ လည္း လုပ္သြားမယ္။ က႑ ၁၁ ခုေလာက္ပါမယ္။ ေဒသအက်ိဳးရွိ တဲ့နည္းပညာေတြကို သုေတသန ျပဳလုပ္ဖို႔ ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာဆင့္စိုးက ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးနည္း ပညာတကၠသိုလ္၌ သိပၸံႏွင့္ နည္း ပညာတီထြင္မႈစင္တာ တည္ ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေျမေနရာလ်ာထား ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈရရွိပါက အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထား ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။