ဥေရာပ၌ U11 Oreo ေဆာ့ဖ္ဝဲအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေန၍ HTC ကုမၸဏီေတာင္းပန္

HTC U11 စမတ္ဖုန္းအတြက္ Oreo Operating System (OS) သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ လယ္က စတင္ထြက္ရွိၿပီး  အဆင့္တိုးျမႇင့္ထားေသာ OS သည္ HTC ကုမၸဏီ၏ မိခင္ေဒသတိုင္ေပသို႔ ပထမဆံုးေရာက္ရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ မူရင္းထက္သီတင္းႏွစ္ပတ္ ေနာက္က် ၿပီးမွ ေရာက္ရွိလာသည္။ သို႔ ေသာ္ ယင္း OS အသစ္ကို ဥေရာပ တြင္ လက္ခံရရွိျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေန၍ HTC ကုမၸဏီက လူသိရွင္ ၾကားေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

HTC ကုမၸဏီ၏ တြစ္တာစာ မ်က္ႏွာတြင္ HTC U11 စမတ္ဖုန္း အတြက္ Oreo ေနာက္ဆံုးထုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ေပးပို႔ရာ၌ ၾကန္႔ၾကာ ေန၍ မိမိတို႔ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မိမိတို႔ကတစ္ ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႐ႈပ္ေထြးမႈအခ်ိဳ႕ ေၾကာင့္ ဥေရာပ၌ မိမိတို႔၏ထုတ္ ေဝမႈ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရေၾကာင္း ေက်း ဇူးျပဳ၍ သည္းခံေပးပါရန္ႏွင့္တတ္ ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးေနာက္ထပ္သ တင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္၌ HTC အေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ OS ကို ေပးေဝေရး ၾကန္႔ၾကာေန၍ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း မၾကာမီယင္း OS ထြက္လာဖြယ္ရွိသည္။

U11 စမတ္ဖုန္းသည္ မ်က္ႏွာ ျပင္ ၅ ဒသမ ၅ လက္မရွိၿပီး RAM 6 GB ရွိကာ ကင္မရာ ၁၂ MP ရွိသည္။

၂၀၁၇ ဇြန္လက မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ယင္းစမတ္ဖုန္းသည္ Android 7.1 ကို သံုးထားၿပီး Oreo (Android 8.0) အထိ အဆင့္တိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။

အေသးစားမွတ္ဉာဏ္ကတ္ ထည့္သံုးႏိုင္ၿပီး 256 GB အထိ သံုး ႏိုင္ကာ ဆင္းမ္ကတ္ႏွစ္ခုသံုးႏိုင္ သည္။

—Ref:GSM Arena