အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်႐ုိမီပါဝဲလ္

ဂ်႐ုိမီေဟဒန္ပါဝဲလ္သည္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး ၂၀၁၂ ကစ၍ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ ပါဝဲလ္အား အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ သည္။

ပါဝဲလ္ကုိ ၁၉၅၃ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ပါဝဲလ္သည္ ၁၉၇၁ တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ၁၉၇၅ တြင္ ပရင့္စ တန္တကၠသုိလ္မွ ႏုိင္ငံေရးအထူး ျပဳျဖင့္ ဘီေအဘြဲ႕ရခဲ့သည္။ ၁၉၇၅-၇၆ တြင္ ပါဝဲလ္သည္ ပင္ ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ရစ္ခ်က္ရွဝုိက္ ကာ၏ လႊတ္ေတာ္လက္ေထာက္ အရာရိွတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ သည္။ ရစ္ခ်က္သည္ ၁၉၇၆ က ေရာ္နယ္ေရဂင္ႏွင့္တြဲ၍ ဒုတိယ သမၼတေနရာ မဲဆြယ္ပဲြဝင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေအာက္ေျခမွာပင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ သည္။ ပါဝဲလ္သည္ ၁၉၇၆ တြင္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္းတကၠသုိလ္ ဥပေဒ ဌာနမွ Juris Doctor ဘဲြ႕ရရိွခဲ့ သည္။

ပါဝဲလ္သည္ ၁၉၇၉ တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ၿပီး အေမရိကန္အယူခံတရား႐ံုး  တရားသူႀကီး အဲလ္စ္ေဝါ့သ္၏ စာေရးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္လာ သူ ပါဝဲလ္သည္ ၁၉၈၄ မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ Dillon, Read & Co တြင္ လုပ္ကုိင္ၿပီး ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ရာထူးတုိး တက္ရရိွခဲ့သည္။

ပါဝဲလ္သည္ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၃ အထိ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ ႀကီးဌာနတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ တြင္ သမၼတ ေဂ်ာ့ရ္ွအိတ္ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရ္ွ ခန္႔အပ္ မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဒုဝန္ႀကီးအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ တြင္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ေသာ စြမ္းအင္က႑တြင္ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ Global Env-ironment Fund အဖြဲ႕၌ စီမံခန္႔ ခြဲေရးအရာရိွအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ အထိ ပါဝဲလ္သည္ ဝါရွင္တန္မွ ပညာရွင္အဖြဲ႕ Bipartisan Policy Center တြင္ဧည့္ပညာရွင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၁ အေမရိကန္ေႂကြးၿမီအက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း ႏုိင္ငံ၏ေႂကြးၿမီကန္႔သတ္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေရးတြန္းအားေပးခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လစာက တစ္ေဒၚလာသာရယူၿပီး ယင္းစင္တာ၌ အလုပ္လုပ္ခဲ့ သည္။ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာတြင္ သမၼတအိုဘားမားက ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ေမလ၌ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ဇြန္ လတြင္ ပါဝဲလ္အေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္ဘုတ္အဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ (၁၄) ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေရး အထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္တြင္

ပါဝဲလ္ကုိ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေရး သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ က အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး အထက္လႊတ္ ေတာ္ဘဏ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

ပါဝဲလ္သည္ ဇနီးသည္ အီလစ္ဆာလီယုိနက္ႏွင့္ သားသ မီးသံုးဦးရိွၿပီး ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခ်မ္းသာကာ ဗဟုိ ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအနက္ အခ်မ္းသာဆံုးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ သည္။

—Ref:Wikipedia