ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴစမ္းသပ္သည့္ေနရာ၌ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတူးမႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေနဟုဆို

အစည္းအေဝးတက္ရန္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လာေသာ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အား ေတာင္ကုိရီးယားအရာရွိတစ္ဦးက ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (Korea Pool/reuters)

ကာလရွည္ၾကာ ရပ္ဆုိင္း ခဲ့သည့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြး ေႏြးမႈ ျပန္လည္စတင္ၿပီးေနာက္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ တင္း မာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာစဥ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴစမ္းသပ္သည့္ အဓိကေနရာ၌ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း တူးမႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေန ေၾကာင္း အေမရိကန္အႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ပန္ဂိုင္းရီ ႏ်ဴစမ္းသပ္သည့္ မိုင္းတြင္းသံုး လက္တြန္းလွည္း မ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားကို မၾကာ ခဏျမင္ရေၾကာင္း၊ တူးထားသည့္ေျမစာပံု ျမင့္လာသည္ကုိ ၿဂိဳဟ္တု ေျမပံုမ်ားက ျပသေနေၾကာင္း 38 North ဝက္ဘ္ဆုိက္က ေဖာ္ျပ သည္။


 ‘‘ဒီလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ က ပန္ဂိုင္းရီႏ်ဴစမ္းသပ္တဲ့ေနရာ ေတြကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အနာဂတ္ ႏ်ဴစမ္းသပ္မႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို သိသာထင္ရွားေစပါတယ္’’ဟု ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ေသာ ႏ်ဴစမ္းသပ္မႈ ေျခာက္ႀကိမ္တြင္ ငါးႀကိမ္သည္ ပန္ဂိုင္းရီတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းဧရိယာ၌ အေသးစား ေျမငလ်င္မ်ား ဆက္တိုက္လႈပ္ ခတ္ခဲ့ၿပီး ပန္ဂိုင္းရီဧရိယာသည္ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ အေျခအေနတစ္ ခု ခံစားရဖြယ္ရွိေၾကာင္း 38 North ဝက္ဘ္ဆိုက္က ေအာက္တုိဘာ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ အေျခအ ေနဆုိသည္မွာ ေျမေအာက္ႏ်ဴစမ္းသပ္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္ ကို ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဧရိယာရွိ အျခားတစ္ ေနရာတြင္ စစ္သား ၁၀၀၊ ၁၂၀ ခန္႔ တန္းစီေနသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္က ထပ္ေလာင္းေဖာ္ ျပသည္။

 အဆုိပါ ပံုရိပ္မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္း ေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ဒီဇင္ဘာတြင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး မၾကာမီက ႐ိုက္ကူးထားေသာ ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္ သည္။               

—Ref: AFP