နယ္စပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အိႏၵိယ၏ ၁၀၀ ေျမာက္ ၿဂိဳဟ္တု အာကာသထဲသို႔ လႊတ္တင္

အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အာကာသထဲ၌ တန္ဖိုးနည္း ဝန္ ေဆာင္မႈေပးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာ ေစေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမို ဒီက ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ အိႏၵိယက ၎တုိ႔၏ ၁၀၀ ေျမာက္ ၿဂိဳဟ္တု ကို ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္က လႊတ္ တင္ခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔က ၿဂိဳဟ္တု ငယ္ စုစုေပါင္း ၃၁ ခုကို အာကာ သထဲသို႔ လႊတ္တင္ခဲ့သည့္ အ ေသးစားၿဂိဳဟ္တု ထက္ဝက္ေက်ာ္ သည္ အေမရိကန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး က်န္ၿဂိဳဟ္တုမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ ကေနဒါ၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ တုိ႔အတြက္ ျဖစ္သည္။


၁၀၀ ေျမာက္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္ တင္ျခင္းသည္ အိႏၵိယအာကာသ စီမံကိန္း၏ ေတာက္ပေသာ အနာ ဂတ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေဖာ္ျပ ေနသည္ဟု မိုဒီက တြစ္တာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အိႏၵိယ အာကာသစီမံကိန္း သည္ ကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံခန္႔သာ ကုန္က်ၿပီး ေဈးသက္သာကာ မိုဒီ၏အစိုးရက ေနာက္ဆံုး ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္မႈမ်ားမွေန၍ တစ္ကမၻာလံုး အာကာသလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ၃၀၀ တန္ဖိုးရွိ ပိုႀကီးမားေသာ ေဝစုကို ရရွိႏုိင္သည္ဆုိေသာ အျမင္ပိိုအားေကာင္းလာေစမည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ေနသည္။

မိုဒီ၏ အစိုးရက တန္ဖိုးနည္း နည္းပညာမ်ား သ႐ုပ္ျပကာ ျပည္ တြင္း အာကာသစီမံကိန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီက တစ္ႀကိမ္ တည္း ၿဂိဳဟ္တု ၁၀၄ လံုး လႊတ္ တင္ခဲ့ကာ အမ်ားစုသည္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ အာကာသေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕(ISRO)က ၁,၃၂၃ ကီလိုဂရမ္ ေလးေသာ PSLV-C 40 ဒံုးပ်ံယာဥ္ကိုသံုး၍ ၿဂိဳဟ္တုမ်ား လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး လႊတ္တင္ ေသာ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို အိႏၵိယက နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ပိုမိုေစာင့္ ၾကည့္ေရးႏွင့္ ကမၻာႀကီး၏ ႐ုပ္ ထြက္ျမင့္ပံုရိပ္မ်ားရရွိေရး အသံုး ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters