ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

၂၀၁၆ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇ တြင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေဈးႏႈန္း မ်ား ၈ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႕(FAO) က ေျပာၾကားၿပီး ၂၀၁၄ ေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးေဈးႏႈန္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအေနျဖင့္ သၾကားမွလြဲ၍ က်န္အစားအေသာက္အားလံုး ေဈးတက္ခဲ့သည္။


ေဒၚနယ္ထရန္႔ က အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ နယ္စပ္တံတုိင္းအတြက္ ကုန္ က်စရိတ္ကို မကၠဆီကိုႏိုင္ငံက ဘယ္ေတာ့မွ်ေပးမည္မဟုတ္ဟု မကၠဆီကိုစီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဂြာဂ်ာဒိုက တြစ္တာစာမ်က္ႏွာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ တံတုိင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို မကၠဆီကို က ေပးရမည္ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔က ထပ္မံေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မကၠဆီကိုဝန္ႀကီးက တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကက္ၿခံတစ္ခုတြင္ အလြန္ကူးစက္လြယ္ေသာ ၾကက္ငွက္တုပ္ ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ကာဂါဝါစီရင္စုတြင္ ၾကက္ေကာင္ေရ ၉၁,၀၀၀ ကို စတင္သုတ္သင္ေနၿပီဟု ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရက ေျပာၾကားသည္။ ယင္းမွာ ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ၏ ပထမဆံုး ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးျဖစ္သည္။