တုိင္းအစုိးရႏွင့္ဆက္သြယ္မႈအဆင္ေျပေစရန္ မင္းတုန္း-မေကြးေန႔ခ်င္းေရာက္စာပုိ႔စနစ္ စတင္

စာပုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသာ္ လည္း မင္းတုန္း-မေကြးစာပုိ႔ လမ္းေၾကာင္းကုိ ဇန္န၀ါရီက စတင္ကာ ေန႔ခ်င္းေရာက္အဆင့္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတုိင္း အစုိးရအဖြဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏြယ္ဦးက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ျပဳ လုပ္ေသာ မေကြးတိုင္းလႊတ္ ေတာ္ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အ စည္းအေ၀းငါးရက္ေျမာက္တြင္ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအးလႈိင္ဦးက စာတုိက္မ်ား၏စာပုိ႔လမ္းေၾကာင္း မ်ား ယခုထက္ပုိမုိျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးကအထက္ ပါအတိုင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က မင္းတုန္း-မေကြး စာပို႔ရာတြင္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ၾကာျမင့္ တတ္ေၾကာင္း ဦးေအးလႈိင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘စာတုိက္လုပ္ငန္းေတြက ျပည္သူေတြအမ်ားစုသုံးစြဲျခင္း မရွိေတာ့ေပမယ့္ ဌာနဆိုင္ရာေတြ နဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအပုိင္း မွာေတာ့ အေရးပါေနဆဲျဖစ္တာမုိ႔ ပုိမိုျမန္ဆန္လာေအာင္ေမးခြန္းအ ျဖစ္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါလမ္းေၾကာင္းတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်စာေလး ေစာင္ႏႈန္းသာေပးပို႔မႈရွိေသာ္ လည္း တိုင္းအစုိးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ မႈအဆင္ေျပေစရန္ မင္းတုန္း- မေကြးစာပုိ႔လမ္းေၾကာင္းကုိ ေန႔ ခ်င္းေရာက္အျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ႏြယ္ဦး က ေျပာသည္။

မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ စာတိုက္မွ မင္းတုန္း-ျပည္၊ မင္းတုန္း-ရန္ ကုန္လမ္းေၾကာင္းတြင္ တစ္ေန႔ လွ်င္ပ်မ္းမွ် တစ္ေစာင္ႏႈန္းသာ ေပးပုိ႔မႈရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။ ယခင္က မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ စာေပးပုိ႔ရာတြင္သရက္ၿမိဳ႕၊ယင္းမွ ေအာင္လံၿမိဳ႕သုိ႔ တစ္ဆင့္ေပး ပုိ႔ရၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး စေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ေပးပုိ႔ရသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ ေၾကာင္း ဦးေအးလႈိင္ဦးကေျပာ သည္။