မႏၲေလးေလဆိပ္သို႔ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျမင့္တက္

 မႏၲေလး အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္သို႔ ယမန္ႏွစ္ အတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီး သြားဧည့္သည္ ၁ ဒသမ ၃ သန္း ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ၂၀၁၆ က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့ ေၾကာင္း ေလဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ MC JALUX Aport Services ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၇ အတြင္းမွာ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္း ေတြ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲလာသလို ခရီး သည္ကလည္း သိသိသာသာ တက္လာခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ေလဆိပ္သို႔ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၅ တြင္ တစ္သန္း ေက်ာ္၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေလဆိပ္ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးသည္မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ေလးသိန္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ တြင္းခရီးသြား ကိုးသိန္းေက်ာ္ ရွိ သည္ဟုဆိုသည္။

မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ေလဆိပ္သို႔ ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ား ဆိုက္ေရာက္ပ်ံသန္းမႈႏႈန္း သည္ ၂၀၁၆ ကထက္ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္လာသည္ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း ေလယာဥ္ ဆိုက္ေရာက္ထြက္ခြာမႈအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္း လိုင္း မ်ားမွ ေလယာဥ္အစီးေရ ၅,၅၀၀ ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားမွ ေလယာဥ္အစီးေရ ၂၀,၅၀၀ လာေရာက္ခဲ့သည္။ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း ခုနစ္ခုကပ်ံသန္းေနေၾကာင္း မႏၲေလး ေလဆိပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ MC JALUX Airport Services တာဝန္ရွိသူ မ်ားကေျပာသည္။

More in Regional Section