ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းစိမ္းလံုခ်ည္ႏွင့္ ဝတ္စံုစရိတ္ က်ပ္ငါးေထာင္ စတင္ေထာက္ပံ့

 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အား ေထာက္ပံ့သည့္ ေက်ာင္းစိမ္း လံုခ်ည္ႏွင့္ ဝတ္စံုစရိတ္ က်ပ္ငါးေထာင္ကို ဇန္နဝါရီ ဒုတိ ယပတ္မွစတင္ကာ ခ႐ိုင္ပညာ ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား စတင္ထုတ္ေပး ေနသည္။

ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါး ေထာင္တန္ဖိုးရွိ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာ နထုတ္ အသင့္ဝတ္ ေက်ာင္းစိမ္း ပုဆိုး တစ္ထည္၊ ဆရာမတစ္ဦး လွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္တန္ဖိုးရွိ စက္္မႈဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ ေက်ာက္ စိမ္းလံုခ်ည္စ (မခ်ဳပ္ရေသး) ႏွင့္ လံုခ်ည္အထက္ဆင့္ တစ္ထည္စီ၊ အက်ႌစကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ဝယ္ ယူႏိုင္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦး လွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္ကို ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္မွ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္သည္။


‘‘ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြအ တြက္ ေထာက္ပံ့ေပးတာေပါ့။ ဟို တုန္းက စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ သက္ သာေခ်ာင္ခ်ိေရး သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ ဝန္ထမ္းေတြကို တတ္ႏိုင္သ ေလာက္ ျပန္ၿပီး ပံ့ပိုးတဲ့သေဘာ ပါ’’ ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။

သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းစိမ္းလံုခ်ည္ႏွင့္ ဝတ္စံုအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခ႐ိုင္အလိုက္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ား၌ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ံုး မ်ားက ေက်ာင္းအလိုက္ ထုတ္ ေပးေနသည္။

 ‘‘ဆရာေတြအတြက္ ပုဆိုး တစ္ထည္စီနဲ႔ ဆရာမေတြအ တြက္ လံုခ်ည္တစ္ထည္စီ ဇန္နဝါ ရီ ဒုတိယပတ္တုန္းက ေပးတယ္။ ပိုက္ဆံငါးေထာင္ကေတာ့ သူမ်ား တိုင္းေတြ ရတယ္ေတာ့ ၾကား တယ္။ ကြၽန္မတို႔ေတာ့ မရေသး ဘူး’’ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ က်န္း မာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဝန္ ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝတ္စံုေၾကးသီး ျခားေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ရွိေသာ္ လည္း ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအ တြက္ ဝတ္စံုေၾကး ေထာက္ပံ့ေပး ျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ေပ။

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အေျခခံ ပညာ ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရ ၃၆၉,၆၆၁ ဦးရွိေနသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ အခမဲ့ပညာေရး ေဖာ္ေဆာင္ သည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာ သင္ႏွစ္ကစတင္ကာ မူလတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ ေက်ာင္း ဝတ္စံု တစ္စံုစီ ေထာက္ပံ့ခဲ့ သည္။