နာဂႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ကစ၍ နန္းယြန္းၿမိဳ႕တြင္ 3G အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ

နာဂ႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူုးပြဲေတာ္ကို ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္က က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ထြန္းေအာင္)

 နာဂ႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲ ေတာ္ က်င္းပမည့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕ တြင္ ပြဲေတာ္စတင္သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ က စတင္၍ 3G အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


‘‘ဒီေဒသအတြက္ 3G ကြန္ ရက္ကို ပထမဆံုးခ်ိတ္ဆက္ေပး ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အခက္အခဲေတြ၊ ကုန္က် စရိတ္ေတြနဲ႔ တျခားေသာ အေျခ အေနေတြေၾကာင့္ အဲဒီေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ အတြက္ အင္တာနက္ရရွိေစေရး ဟာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိေန ခဲ့ရာကေန စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု MPT ႏွင့္ KSGM လုပ္ငန္းစု နည္းပညာဌာန အရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Noboru Edagawa က ေျပာသည္။

 နာဂ႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ ေတာ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နန္းယြန္းၿမိဳ႕တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အ ထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Top News