တ႐ုတ္ CNPC ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရင္းျမစ္အသစ္မ်ား ရွာေဖြေန

ရွန္ဟိုင္း- တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီး ဆံုးေရနံထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေရနံ ေကာ္ပို ေရးရွင္း (CNPC) ၏ ကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုက ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပိုက္လိုင္း မွ ပို႔ေဆာင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရင္းျမစ္ အသစ္ မ်ား ရွာေဖြေနေၾကာင္း China Daily သတင္းစာက ေသာၾကာ ေန႔၌ ေဖာ္ျပသည္။

CNPC ၏ အေရွ႕ေတာင္ အာရွပိုက္လိုင္း ကုမၸဏီက ေဒဝူး ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ႏွင့္ ဆက္ ထားေသာ ပိုက္လိုင္းမွပို႔ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ေနာက္ထပ္သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕မ်ား ရွာေဖြေနေၾကာင္း ယင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစီမံ ကိန္း ဥကၠ႒ ခ်န္က်န္းကြီကို ကိုး ကား၍ China Daily သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္က စတင္သည့္ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ သေဘာတူညီမႈအရ ေဒဝူး ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ကြက္ မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ပို႔ ေဆာင္ေပးေနသည္။

CNPC ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီ ခြဲက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕အလႊာသစ္မ်ား ရွာေဖြ ေနသည့္အျပင္ ယင္းေနရာ၌ ေဒဝူး ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႏွင့္ အ ျခားကုမၸဏီမ်ား စတင္ထားေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္အ သစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အ ေျခအေနကို အသိေပးထားသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းက ျမန္မာ- တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္း အစျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မေဒးကြၽန္း ေရနံ ဆိပ္ကမ္း၌ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အ ရည္ (LNG) ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု တည္ ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း သိရသည္။

CNPC ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း စီခြၽမ္ ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာသုံး ဘီလီယံခန္႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္ Sichuam Daily သတင္းစာက ယခုလ လဆန္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။   —Ref:Reuters