သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၄၀ ေက်ာ္ ဒုသမၼတထံစာပို႔

 ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ႀကိမ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက သိမ္းဆည္း ထားသည့္ လယ္ေျမဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ကို မူလေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္ သူ ၄၀ ေက်ာ္က ဒုသမၼတ ဦးဟင္ နရီဗန္ထီးယူထံ စာေရးေတာင္း ဆိုထားေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ လယ္ယာေျမစြန္႔ လႊတ္ေရးေတာင္းခံစာကို ေတာင္ သူမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ေပးပို႔ထားၿပီး လယ္ယာေျမျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးေရး စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသို႔ သြားေရာက္ေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္ အက်ဥ္းဦးစီးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္၊ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီထံ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္တင္ျပရန္ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ စာေရးေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တံတားဦးေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ဦးေရႊသန္းက ဆိုသည္။

‘‘ေတာင္သူေတြ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕လာရတယ္။ လယ္ေျမေတြျပန္ရဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီလယ္ေျမေတြျပန္ရမွ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ မိသားစုဘ၀ေတြ အဆင္ ေျပမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒုသမၼတဆီကိုစာေရးေတာင္းဆိုရတာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု တံတားဦးေက်းရြာမွ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းခံထားရသူ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေျမာက္ႀကိမ္ေက်းရြာအုပ္စု ရွိ ေျမာက္ႀကိမ္၊ တံတားဦးႏွင့္ လြမ္းလံုးပိုက္ေက်းရြာက လယ္ ေျမဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၀၄ တြင္ အက်ဥ္းဦးစီး ဌာနက သိမ္းယူခဲ့ၿပီး အဆိုေျမမ်ားတြင္ အက်ဥ္းဦးစီး ဌာနက ပုစြန္ကန္လုပ္ငန္း၊ စပါး စိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆားခ်က္လုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သူ ဦးေရႊသန္းက ေျပာ သည္။