ပုလဲတြင္ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ကို ေငြေၾကးအလြဲသုံးမႈျဖင့္ ရြာသားတစ္ဦးက အမႈဖြင့္

ပုလဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အ တြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္တို႔ကုိ ေငြေၾကး အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ သည္ဟုဆုိကာ ေက်းရြာသားတစ္ ဦးက ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ကအမႈ ဖြင့္တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း ပုလဲ ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးျမင့္ ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္ မတီတာ၀န္ရွိသူသုံးဦးကုိ ရန္ပုံေငြ သိန္းတစ္ရာ့သုံးဆယ္ေက်ာ္ အ လြဲသုံးစားျပဳလုပ္တယ္ဆုိၿပီး တိုင္ ထားတာပါ။ ရြာသားတစ္ေယာက္ က တရားလုိလုပ္ၿပီးတိုင္ထား တာပါ။ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးေနပါ တယ္’’ ဟု ဒုရဲမွဴးျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ေလွာ္ကား ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး မီးလင္းေရးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားထံမွ ေကာက္ယူရရွိေငြက်ပ္၁၃၆ သိန္း ေက်ာ္ကုိ ေက်းရြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္တို႔ထံအပ္ႏွံခဲ့သည္။

ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မ တီရန္ပုံေငြမွ စာရင္းရွင္းလင္းရာ တြင္ ေကာ္္မတီ၏ ရေငြ၊ သုံးေငြ စာရင္းကုိက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕ နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသုိ႔ တင္ ျပရာ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မ တီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔စစ္ေဆးရာ ေဖာ္ျပပါ အပ္ႏွံေငြမ်ားကုိ ေက်းရြာမီးလင္း ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒က ခုိင္းႏြား ႏွစ္ေကာင္၀ယ္ျခင္း၊ အတြင္းေရး မွဴးက အိမ္ေဆာက္ျခင္း၊ အုတ္နံ ရံေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္က စပါးႀကိတ္ခြဲစက္ထူေထာင္ျခင္း စသည့္ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံး ျပဳထားသည္ကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပ သည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္ မတီမွ ၎တို႔သုံးဦးကုိ ပုလဲၿမိဳ႕ နယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ရာဇသတ္ ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၀/၄၀၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးေနသည္။