အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္းအေပၚ ညႇိႏႈိင္းအေျခရွာၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို ဆက္က်င္းပရန္ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လုပ္ငန္းစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ဆက္လက္ က်င္းပရန္ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးမွ ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (JICM) တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း NCA လက္ မွတ္ထိုးထားသည့္ ရွမ္းလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ (RCSS) ၏ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား တားဆီးခံရ ျခင္း၊ ရခိုင္အဖြဲ႕ (ALP) ၏ လူထု ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္မရျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ညီလာခံကို အဆိုပါအ ဖြဲ႕မ်ား၏ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အ ဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေဝးက ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအစည္းအ ေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္တို႔ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ဆက္လက္က်င္းပ သြားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ မယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီၾကားထဲ မွာ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အစည္းအ ေဝးေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥ ေတြ အားလံုးၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်င္းပႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လုပ္လို႔မရရင္ ရခိုင္မွာလည္း လူထုေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲ လုပ္လို႔မရဘူးဆိုရင္ ဒါက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ လုပ္ရ မယ့္ အေနအထားရွိတယ္’’ ဟု NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ပဒိုေစာကြယ္ထူး ဝင္းက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရေရးႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ရေရး အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အ လြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ႏိုင္ေရး အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစားမည္ဟုလည္း ALP ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚေစာျမရာဇာ လင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအေျခအ ေနတြင္ NCA ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး အေျခခံနားလည္ မႈမ်ား ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း PPST အစည္းအေဝး ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္ မရွင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္က ဆက္သြယ္ေသာ္ လည္း အဆက္အသြယ္မရရွိခဲ့ ေပ။ NCA လက္မွတ္ထိုးထား သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) က ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳး အလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အႀကိဳလူ ထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားကို ဒီဇင္ဘာက ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ တြင္ က်င္းပရာ တပ္မေတာ္က တားဆီးခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လင္းေခး၌ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆိုပါ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ ေဆြး ေႏြးပြဲအတြက္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ က်င္းပခြင့္ ရေရး ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ထံ ထပ္မံ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ၍ လင္းေခးတြင္ က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို RCSS က ေရႊ႕ဆိုင္း ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲသို႔ PPST အစည္းအေဝးအေရးေပၚ ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န ဝါရီ ၁၂ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုက ရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) က ဦး ေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ ရာစုပင္ လံုအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမွာ လည္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ မ်ား၏ တားျမစ္မႈ ခံခဲ့ရသည္။

NCA ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာ ခံကို အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္ မွတ္ထိုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပရ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ မရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပခြင့္ မရွိေပ။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCA ေရးထိုး ထားသည့္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ RCSS/SSA ႏွင့္ ALP မွလြဲ၍ က်န္ အဖြဲ႕အားလံုး ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

‘‘ခုဟာက NCA စာခ်ဳပ္အတိုင္း သြားပါမယ္ဆိုတာေတာင္ NCA မွာပါတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈေတြက တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝနားလည္မႈမရတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြ ရတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ NCA သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခုျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိတိက်က် ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကို UPDJC မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ JICM မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု တိုင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္ စိုးက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News