စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အႀကီးမားဆံုးက်ဆင္းေစသူဆုကို CPJ အဖြဲ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေပးအပ္

နယူးေယာက္− အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို အကာ အကြယ္ေပးေရးေကာ္မတီ (CPJ)အဖြဲ႕က စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အႀကီး မားဆံုးက်ဆင္းေစသူက႑တြင္ ပထမေနရာေပးအပ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီ မ်ားအေရး သတင္းေပးပို႔ရန္ ႀကိဳး စားေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို လံု ၿခံဳေရးအရာရွိမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္ မႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အယ္လ္ဂ်ားဇီးယားသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ ခြင့္ ဖိႏွိပ္မႈအႀကီးမားဆံုးေအာင္ ျမင္သူအျဖစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို CPJ အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သည္ မၾကာမီက တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႐ိုးသားမႈ အနည္းဆံုးႏွင့္ ျခစားမႈအမ်ားဆံုး မီဒီယာဆုစာ ရင္းကို ေၾကညာမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု CPJ အဖြဲ႕၏ ဆုမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္အတူ စာ နယ္ဇင္းဖိႏွိပ္သူဆုရရွိသူမ်ားတြင္ တူရကီသမၼတ ေတးရစ္အာဒိုဂန္ ႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ တုိ႔လည္း ပါဝင္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ေဝဖန္သံမ်ား တိတ္ဆိတ္ၿပီး ဒီမို ကေရစီအားနည္းေစရန္ လြန္ကဲ စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း CPJ အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေပၚ သည္းခံမႈ အနည္းဆံုးဆု (Most Thin-Skinned) က႑တြင္ တူရ ကီသမၼတ အာဒိုဂန္က ဗိုလ္စြဲခဲ့ၿပီး ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဒုတိယလိုက္ခဲ့သည္။

အာဒိုဂန္၏ အာဏာရပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေစာ္ကား မႈျဖင့္ တူရကီအစိုးရသည္ သတင္း ဌာနမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ လူ မႈမီဒီယာအသံုးျပဳသူ အမ်ားအ ျပားကို တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကလည္း သတင္း ဌာနမ်ားအား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ၿခိမ္း ေျခာက္ၿပီး ၎တို႔၏ ထုတ္လႊင့္ ခြင့္လုိင္စင္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ အ ၾကမ္းဖက္မႈ ဥပေဒမ်ား အသံုးျပဳ မႈ အမ်ားဆံုးဆု (Most Outra-geous Use of Terror Laws Against the Press) က႑တြင္ တူရကီ သမၼတကပင္ သရဖူ ေဆာင္းခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္သမၼတ အဗၺ ဒယ္ဖက္တာအယ္လ္စီစီက ဒုတိ ယရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ တူရကီက ဂ်ာ နယ္လစ္အနည္းဆံုး ၇၃ ဦးကို အ က်ဥ္းခ်ထားၿပီး အီဂ်စ္တြင္ အ နည္းဆံုးဂ်ာနယ္လစ္ ၂၀ ဦး ေထာင္ ထဲေရာက္ေနသည္။

မီဒီယာအေပၚ အတင္းက်ပ္ ဆံုး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ(Tightest Grip on Media) က႑တြင္ တ႐ုတ္ သမၼတ စီက်င္းပင္အား ပထမဟု CPJ အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ကို ဒုတိယေန ရာေပးခဲ့သည္။

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အႀကီးမားဆံုးေလ်ာ့က်ေစသူ (Big-gest Backslider in Press Freedom) က႑တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား CPJ အဖြဲ႕က ပထမေနရာအပ္ႏွင္းခဲ့ၿပီး ပိုလန္သမၼတအန္း ဒရက္ဒူဒါအား ဒုတိယေနရာေပးခဲ့သည္။ သမၼတဒူဒါလက္ထက္တြင္ ပိုလန္အစိုးရက အစိုးရမီဒီယာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

—Ref: The Express Tribune Aljazeera

Top News