ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသုိ႔ ရွစ္နာရီျဖင့္ သြားႏုိင္ရန္ ရထားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ဂ်ပန္ကူညီမည္

လာမည့္ ၂၀၂၃ တြင္ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသုိ႔ အခ်ိန္ရွစ္ နာရီျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ ရထားလမ္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ႐ုိကုိႏုိက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အ ပတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳ လုပ္သည့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ အထက္ပါအ တိုင္းေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္မွ မႏၲ ေလးသုိ႔ ရထားျဖင့္သြားလွ်င္ ၁၄ နာရီၾကာျမင့္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ရွစ္နာရီႏွင့္အေရာက္ သြားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ၍ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား သြားလာေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပုိမိုေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္မည္ဟု ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာ သည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထား လုိင္းကုိ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းျဖင့္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး ရန္ကုန္-ေတာင္ငူကုိ အပုိင္း(၁)ႏွင့္ ေတာင္ငူ-မႏၲေလး ကုိအပုိင္း(၂)အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ ေတာင္ငူကုိ သုံး နာရီခြဲျဖင့္ သြားႏုိင္မည့္ ရထား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈကုိ ၂၀၂၀ တြင္ ၿပီးစီးရန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္မွ ေတာင္ငူသုိ႔ ရထားျဖင့္သြားမည္ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္ေျခာက္နာရီၾကာျမင့္သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္းပုိင္းအဆင့္ျမႇင့္ရန္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICAအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ 

‘‘အခုေနာက္ပုိင္းမွာ အထူး သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးေတြအျမန္ေကာင္းမြန္ ေစဖုိ႔၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထား လမ္းေတြမွာ အကူအညီေတြေပး အပ္ဖုိ႔၊ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ေတြ လူေနမႈအဆင့္ျမင့္မႈကုိလက္ ေတြ႕ခံစားႏုိင္ေစဖုိ႔ ေထာက္ပံ့မႈအ စီအစဥ္ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီး က ေျပာသည္။

Top News