ေျမႏုကြၽန္းခြဲေ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲခံရေသာ ေတာင္သူ ၁၇ဦး ေထာင္ေျခာက္လက်

ဧရာ၀တီျမစ္ေျမႏုကြၽန္း ခြဲေ၀ခ်ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆုိထားေသာ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ငါန္းျမႇာေက်းရြာေနေတာင္သူ ၁၇ ဦးကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ နယ္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ငါန္းျမႇာေက်းရြာအနီး ဧရာ ၀တီျမစ္ေျမႏုကြၽန္းမ်ား ခြဲေ၀ခ် ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ဇြန္ လက ၿမိဳ႕နယ္စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး ဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း၊ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူအခ်ိဳ႕ အျငင္းပြားကာ အေခ်အတင္ျဖစ္ ပြားခ့ဲသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စုိက္ပ်ိဳး ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေတာင္သူ ၂၆ ဦးကုိ ျပည္ သူ႕၀န္ထမ္းကုိဟန္႔တားရန္ လက္ ေရာက္မႈ၊ အႏုိင္အထက္ျပဳမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းပုဒ္္မ ၃၅၃ ျဖင့္ တ ရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူ၏ေဆြမ်ိဳးေတာ္ စပ္သူ ဦးထြန္းမင္းေအာင္ကေျပာ သည္။

‘‘အာမခံနဲ႔ အမႈရင္ဆုိင္ေနရ တာ။ အမိန္႔ခ်ခံရတဲ့အထဲမွာ ဦး ေလးနဲ႔အေဒၚပါတယ္။ ဒီေျမက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘုိးဘြားအစဥ္အ ဆက္စုိက္ပ်ိဳးလာတဲ့ေျမရင့္ပါ။ ဒါ ကုိ ေျမႏုဆုိၿပီးခြဲေ၀ခ်ေပးဖုိ႔လုပ္ တာ။ အခုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သာ စုိက္ပ်ိဳးေနတယ္။ ေျမရင့္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ေလွ်ာက္ထား တယ္’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔ဘုိး ဘြားအစဥ္အဆက္ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ေျမရင့္ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ ေျမဧက ၃၀ ခန္႔ကုိ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေျမႏုကြၽန္းအျဖစ္ သတ္ မွတ္ကာအျခားေတာင္သူမ်ားကုိ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္စီစဥ္ရာမွ အ ျငင္းပြားၿပီး အေခ်အတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ သည့္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ေတာင္သူ ၂၆ ဦးကုိ တရား စြဲဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူကုိး ဦးအမႈမွ တရားေသလြတ္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူ ၁၇ ဦး ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္တြင္ ေရနစ္ ျမဳပ္ေသာ ေျမႏုကြၽန္းမ်ားျဖစ္ပါက  တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစုိးရ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားခြဲေ၀ လုပ္ကိုင္ရၿပီး ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္းမရွိ ေတာ့၍ ေျမရင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမွန္ကန္ပါက ေတာင္သူမ်ား ပုိင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေျပာသည္။

ေျမရင့္ျဖစ္ေၾကာင္း မွန္ကန္ ပါက ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာလုပ္ပုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား ရယူႏုိင္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စုိက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္းက ၂၀၁၆ က ေျပာၾကားထားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မ တီသုိ႔ ၂၀၁၆ က ေျမရင့္အျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေတာင္သူ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒါက္တာစုိးသန္းကေျပာ သည္။

Top News