ပါတီသစ္ေပၚထြက္လာႏုိင္ေရး မြန္ႏုိင္ငံေရးညီလာခံက်င္းပ

မြန္ႏိုင္ငံေရးညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − သႏၲာလႈိင္)

ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကိစၥမ်ား ေဆြး ေႏြးအေျဖရွာရန္ႏွင့္ မြန္ႏုိင္္ငံေရး ပါတီသစ္ ေပၚထြက္လာႏုိင္ေရး လူထုအလႊာစုံပါ၀င္သည့္ မြန္ ႏုိင္ငံေရးညီလာခံတစ္ရပ္ကို ေမာ္ လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔က စတင္က်င္းပေနသည္။


ညီလာခံကို မြန္ညီၫြတ္ေရး အဖဲြ႕ဦးေဆာင္ကာ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ၿပီး သာသနာ ၂၅၀၀ ဓမၼာ႐ုံတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ရက္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 

ညီလာခံပထမရက္တြင္ မြန္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ အားကိုးအားထားျပဳႏုိင္ေသာ အင္အားေကာင္းၿပီး ကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည့္ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရး အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း မြန္ညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႕ တဲြဖက္အ တြင္းေရးမွဴး ႏုိင္စိုးေအာင္ကဆုိ သည္။

သို႔ေသာ္ ညီလာခံပထမ ရက္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးေပ။ မြန္လူထုအလႊာအသီးသီးမွ စုံညီစြာပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ၾကားထား ေသာ္လည္း မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ ခုျဖစ္သည့္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသား ပါတီတုိ႔ မတက္ေရာက္ဘဲ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေလ့လာသူအ ျဖစ္သာ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ညီညြတ္ေရးအဖဲြ႕ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္မြန္ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာမင္းၾကည္ ၀င္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မြန္ပါတီေပါင္းစည္းေရးကို  လုိလားေနသည့္လူထုက ယခုက်င္းပသည့္ ညီလာခံမွ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီအသစ္တစ္ခု ဖဲြ႕စည္းမည္ဆုိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထြက္ ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည့္အေနအထားရွိေနသည္ဟု မြန္ႏုိင္ငံေရး အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသည့္ ဦးမင္းမင္းက ဆုိသည္။

‘‘တကယ္လုိ႔မ်ား ညီလာခံ ကေန ႏုိင္ငံေရးပါတီအသစ္တစ္ ခု တည္ေထာင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာမယ္ဆုိရင္ ရွိၿပီးသားပါ တီေတြကလည္း ႏွစ္ပါတီ၊ သုံးပါ တီျဖစ္ေနတယ္ဆုိေတာ့ မြန္ေတြ အတြက္ ဒီထက္ပိုဆုိးတဲ့ အကဲြ အၿပဲေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္’’ ဟု၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ ညီလာခံပထမေန႔တြင္ မြန္ႏွစ္ပါ တီ ေပါင္းစည္းေရးညႇိႏႈိင္းမႈေကာ္ မတီက ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းရန္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည့္ အေျခအေနမ်ား တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ပါတီေပါင္းစည္း ေရးအဖဲြ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ညီလာခံသို႔ မြန္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းရွိ မြန္တုိင္း ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ပေရာက္ မြန္တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ မြန္သံဃာအ ဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မြန္အ ရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အင္အား ၈၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မတီက ဆုိသည္။ 

More in Politics Section