တကၠသိုလ္မ်ား (လိႈင္နယ္ေျမ) ပရိဝုဏ္သန္႔ရွင္းေရး စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပါဝင္လုပ္အားေပး

လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ သန္႔ရွင္းေရး စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္လုပ္အားေပးေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (ဓာတ္ပံု − Phyo Min Thein (FB))

တကၠသိုလ္မ်ား (လိႈင္ နယ္ေျမ) ပရိဝုဏ္သန္႔ရွင္းေရး စု ေပါင္းလႈပ္ရွားမႈကို ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ နံနက္ကျပဳလုပ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ကူညီလုပ္အားေပးခဲ့ သည္။


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္ နယ္ေျမ)ႏွင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စုေပါင္းကာ အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ပူး ေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။

‘‘ဒီေနရာသည္ ၈၈ အေရး အခင္းၿပီးကတည္းက ေက်ာင္း ေတြ မဖြင့္လွစ္ႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြ ျဖစ္တယ္။ အခုမွ ျပန္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ တယ္။ ဒီလို သမိုင္းဝင္ေနရာေတြ မွာ အမိႈက္ကို ဖြတဲ့သူမျဖစ္ဘဲ သိမ္းတဲ့သူေတြျဖစ္ေအာင္ ကိုယ့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဒီလိုစိတ္ ဓာတ္ေတြရွိဖို႔ ဒီေနရာကေန စႀကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က ကေလးေတြကို Message ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ အတူတူ အ မိႈက္ေကာက္ၾကတယ္၊ သန္႔ရွင္း ေရးလုပ္ၾကတယ္’’ဟု ရန္ကုန္ စီး ပြားေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

တကၠသိုလ္မ်ား (လိႈင္နယ္ ေျမ)ရွိ တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့ အထမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္အ ျပင္ ေက်ာင္းပရိဝုဏ္သန္႔ရွင္းေရး ကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဟူသည့္အသိ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အ သိ၊ အမိႈက္ကို ေကာက္႐ံုမဟုတ္ ဘဲ ကိုယ္တိုင္အမိႈက္ကို စနစ္တ က်စြန္႔ပစ္သည့္ အေလ့အက်င့္ရွိ ေစေရး ကမ္ပိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာခင္ႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

More in News Section