ဘဏ္လုံၿခံဳေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦး ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံး

သထုံၿမိဳ႕ အေ၀းေျပးလမ္းေပၚရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ-၁ ၏ အေနာက္ဘက္ ထမင္းစားေဆာင္တြင္ ယမန္ေန႔ ညေန ၆ နာရီခြဲခန္႔က အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦး ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု သြားေရာက္ကူညီသည့္ အၾကင္နာတြဲလက္လူမႈကူညီေရးအသင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္သည္။