ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ရန္ စီစဥ္

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မတ္လက ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို တရား၀င္မွတ္ပုံ တင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း အဆုိပါေဖာင္ေဒးရွင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦး ထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။


ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံရဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မိသားစု မ်ား၊ အျခားအကူအညီလုိအပ္ေန သည့္ ဘ၀တူစာနယ္ဇင္းသမား မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ရည္ ရြယ္၍ ၂၀၁၂ က ဦး၀င္းတင္ကုိယ္ တိုင္ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

‘‘မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ေနရာမွာ ဖြဲ႕ စည္းပုံကအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ၿပီးျပတ္ေအာင္လုပ္ ေနတယ္။ အဲဒီဖြဲ႕စည္းပုံၿပီးတာနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ဖု႔ိလုပ္မယ္’’ ဟုဦးထြန္း ၾကည္က ေျပာသည္။

ဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ သက္ရွိ ထင္ရွားရွိစဥ္ကတည္းက မွတ္ပုံ တင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္း ရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ ေသာေၾကာင့္ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ဘဲ ယခုအခ်ိန္မွသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘မွတ္ပုံတင္လုိက္ၿပီဆုိရင္ အဖြဲ႕အစည္းပိုိအားေကာင္းလာ မယ္။ အဖြဲ႕အစည္းပုံစံျဖစ္သြား မယ္။ အဲဒီအတြက္ကုိ ရည္ရြယ္ ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကုိ ၂၀၁၂ မတ္လကစ၍ သုံးလတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၆၃ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္း ၆၅၃ ဦးတို႔ကုိ က်ပ္ ၁,၉၆၈  သိန္းေထာက္ပံ့ထားသည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းပုံမွန္အလွဴ ရွင္တစ္ဦးသာရွိၿပီး အျခား ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာ၍ ရန္ပုံေငြရရွိေရးႏွင့္ ႏုိင္က်ဥ္းမ်ား အား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေန သည့္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္ လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ဦးဂ်င္မီက ၂၀၁၇ စက္ တင္ဘာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသုိ႔ လွဴဒါန္းလုိပါက Hot Line ဖုန္း၀၉-၄၅၀၀၄၅၀၀၀ သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

More in Politics Section