ေရတံခြန္ႏွင့္ တြဲလ်က္လည္ပတ္ႏုိင္မည့္ ပဲခူးရွိ မုကၡာေရတံခြန္ဆင္စခန္းစတင္ဖြင့္လွစ္

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ပဲခူးတုိင္းအတြင္းရွိ မုကၡာေရတံခြန္ဆင္စခန္း (Ministry of Hotels and Tourism)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ေရတံခြန္ႏွင့္ တြဲလ်က္လည္ပတ္ႏုိင္မည့္ ပထမဆံုးေသာ မုကၡာေရတံခြန္ဆင္စခန္းကို ဇန္န၀ါရီလဆန္းကစတင္၍ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးမွ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဟာက္က်င္မုန္က ေျပာသည္။

‘‘ေရတံခြန္နဲ႔တြဲၿပီးေတာ့ ဖြင့္ တဲ့ ဆင္စခန္းကေတာ့ ဒါက ပထမဆံုးပါ။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္ သည္ေတြကို ဆြဲေဆာင္တဲ့ ေနရာ တစ္ခုအေနနဲ႔ လည္ပတ္စရာ ခရီးစဥ္သစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္လုိက္ တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

မုကၡာေရတံခြန္ဆင္စခန္း သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ ေခ်ာင္းလမ္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၈/၆ တြင္ ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ ဆင္ ၁၂ ေကာင္ျဖင့္ မုကၡာႀကိဳး ျပင္ ကာကြယ္ေတာႏွင့္ ေရတံခြန္ အနီးတြင္ အပန္းေျဖလည္ပတ္ စရာ ခရီးစဥ္သစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ဆင္မ်ား၏ သ႐ုပ္ျပမူကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ ဆင္စီး၍ သဘာ၀ေတာေတာင္႐ႈခင္းအလွမ်ား ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္ျခင္း၊ ဆင္စာေကြၽးျခင္း၊ ဆင္ေရခ်ဳိးျခင္းတို႔ကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏုိင္မည့္အျပင္ မုကၡာေရတံခြန္၌ အပန္းေျဖႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၀င္ေၾကးအေနျဖင့္ ျပည္ တြင္းခရီးသြားတစ္ဦးလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၂,၀၀၀ သတ္မွတ္ထားၿပီးဆင္စီးခအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၂၀,၀၀၀  သတ္မွတ္ထားသည္။သဘာ၀ကို အေျချပဳသည့္ ဆင္စခန္းႏွင့္ အပန္းေျဖခရီးစဥ္ မ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္း၏ အဓိကခရီး စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဆင္စခန္းမ်ားမွာ ဖိုးက်ားဆင္စခန္း၊ ၀ဂၤေဘာ္ဆင္စခန္း၊ ေမွာ္ေယာႀကီးဆင္စခန္း၊ နတ္ေမွာ္ဆင္စခန္းႏွင့္ မုကၡာေရတံခြန္ဆင္စခန္းဟူ၍ ငါးခုအထိရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား တစ္သိန္းခန္႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြား သံုးသိန္းခန္႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္းဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။