လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးမည္

လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု ၄၂ ႐ံုအထိရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု − Andritz)

လာအိုႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ ဝယ္ယူေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခြၽန္ လႊာေရးထိုးရန္ လာအိုဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္း အင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲ တမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္ကေျပာ သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈ ျဖည့္ တင္းႏိုင္ရန္ လာအိုႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဝယ္ယူႏိုင္ေရး MoU (နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ) တစ္ခုကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ရွိ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က စတင္၍ သံုးရက္ၾကာ လာေရာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ည ေနတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ ေတာ္၌ အခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆို မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတအိမ္ ေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

‘‘လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူေရးအဆင့္ မဟုတ္ေသးဘူး။ နားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာထိုးတဲ့ အဆင့္ပါ။ ဝယ္ယူ တဲ့အထိေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဝယ္ဖို႔အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီး ဆက္ညႇိႏႈိင္းရဦးမယ္’’ ဟု ဦးစိုးျမင့္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရး ထိုးၿပီးမွသာ လာအိုႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မည္သည့္ေစ်းႏႈန္း၊ မည္သည့္ေနရာမွ ဝယ္ယူမည္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရမည္ဟု ဦးစိုးျမင့္ကေျပာ သည္။

လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္ တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဖက ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံအ ၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေန ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ ပထမ ဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္သည္ လာအို ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမဂၢါဝပ္ ၃၀၀ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း လာအိုႏိုင္ငံစြမ္းအင္ႏွင့္ သတၱဳ တြင္းဆိုင္ရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။ ထိုပမာဏသည္ ဗီ ယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ေန သည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုမ်ားျပား မည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယင္းသို႔ဝယ္ယူ ရန္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ဌာနမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ က႑မ်ား ေလ့လာေနရေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္ ဦးမင္းမင္းဦးကေျပာ ၾကားထားသည္။

လာအိုႏိုင္ငံသည္ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႔သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေရာင္း ခ်ေနသည္။ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဓာတ္အား ၂၀၀ မဂၢါဝပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ၁၀၀ မဂၢါဝပ္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

လာအိုႏိုင္ငံက ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ (1kWh) ကို ကန္ေဒၚလာ ၇ ဆင့္ (၉၅ က်ပ္ ခန္႔)၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသို႔ ကန္ေဒၚ လာ ၆ ဆင့္ (က်ပ္ ၈၀ ေက်ာ္)ျဖင့္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ တစ္ယူနစ္ ကန္ေဒၚလာ ဆင့္ ၂၀ (က်ပ္ ၂၇၀) ျဖင့္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း လာအိုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏အခ်က္အ လက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု ၄၂ ႐ံုရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆,၃၉၁ မဂၢါဝပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။