မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာပိုးအိတ္ဒဏ္မပိေစေရး အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲ၍ စာသင္ရန္ ၫႊန္ၾကား

လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ စတင္မည့္ ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ကို သင္ၾကားရာတြင္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားဆြဲ သင္ၾကားရမည္ဟု ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္  ဗဟိုအဆင့္သင္တန္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤ လာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ၾကန္႔အုပ္ ခ်ဳပ္မႈသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္ လွစ္သည့္ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ မူလတန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ား ေရးဆြဲသည့္ CREATEProject ဆရာအတတ္ပညာ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ၀င္းသိဂႌ ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္အထိ မူလတန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်င္းသူမ်ား ကို ေန႔စဥ္သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ စာသင္ခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲသင္ၾကားျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အဆင္ေျပ သလို သင္ၾကားေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအ ေနျဖင့္ ဘာသာရပ္အားလံုး၏ ပံုႏွိပ္စာအုပ္၊ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ မ်ား ေန႔စဥ္ေက်ာင္းအသြား၊ အ ျပန္သယ္ေဆာင္ေနရသည့္ ျပႆ နာႀကံဳေနရၿပီး ယင္းစနစ္ကို ေျပာင္းလဲရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

‘‘မူလတန္းဆိုရင္ အရင္က အခ်ိန္စာရင္းနဲ႔ မသင္ခဲ့ရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကေလးေတြက ရွိတဲ့စာအုပ္ေန႔တိုင္းအကုန္ထည့္လာရတဲ့ ျပႆနာရွိေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြဆို တစ္ဘာသာတည္းကို ေလးအုပ္ေလာက္ခြဲထား ခိုင္းေတာ့ ကေလးငယ္ငယ္ေလး ေတြက ေက်ာပိုးအိတ္အေလးႀကီး ေတြကို ေန႔တိုင္းသယ္ေနရတယ္။ အခုဘာသာရပ္က ဆယ္ဘာသာ အထိ တိုးလာေတာ့ မိဘေတြက ေျပာလာတာရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ မူလတန္းကိုလည္း အခ်ိန္စာရင္းနဲ႔သင္မယ္’’ဟု ေဒၚ၀င္းသိဂႌေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ဒုတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘ၀တြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္ သူ႕နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ကာယ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခုပါ၀င္သည္။

ယင္းတို႔အနက္ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈ ေရး၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိစ သည့္ ဘာသာရပ္ေျခာက္မ်ဳိး၏ ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကိုသာ ေက်ာင္း သားမ်ားသို႔ ေပးေ၀မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ဘာသာရပ္မ်ား၏ ပံုႏွိပ္စာ အုပ္မ်ားကို စာသင္ခ်ိန္မွသာ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွစ ကာ ဒုတိယတန္းဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္သင္ၾကား မည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ စာသင္ ခ်ိန္ဇယားကို ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားရမည္ဟု သင္႐ိုးသစ္ဗဟိုအ ဆင့္သင္တန္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္ေတြဆို အဲဒီျပႆနာက ပိုဆိုးတယ္။ အငယ္ တန္းေတြဆို Time Table မဆြဲ ထားေတာ့ ကေလးေတြက ရွိသမွ် စာအုပ္အကုန္ထည့္ပဲ။ တစ္ဘာ သာကို သံုးေလးအုပ္ခြဲထားခိုင္း တာမ်ဳိးက ရွိေသးေတာ့ ကေလးက၀န္နဲ႔အားမမွ်သလိုပဲ။ အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ သင္မယ္ဆိုေတာ့ ဒီ၀န္ တစ္ခုေလ်ာ့တာေပါ့’’ဟု တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္မွ ကေလးမိခင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။