ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်က္ႏွာစာအသစ္

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိေတာင္ကြဲေစတီေရွ႕တြင္ အမွတ္တရဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးေနေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဓာတ္ပံု − May Zin Win

လည္ပင္းႏွင့္ ေျခေထာက္ တို႔တြင္ ေၾကးေခြမ်ား ရစ္ပတ္ဝတ္ဆင္ေလ့ ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနထုိင္ ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသအျဖစ္ လူ သိမ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္ နယ္တစ္ခုသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားနယ္ ပယ္၌ ဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိခဲ့သလို ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားၾကား တြင္လည္း ခရီးစဥ္ေဒသသစ္တစ္ ခုအျဖစ္ လူသိမ်ားလာသည္။ 


 သဘာဝ အလွအပမ်ားရွိ ေသာ္လည္း နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအ ေနတို႔ေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု အေနျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ သူမရွိသေလာက္နည္းပါးခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္သည္ လက္ရွိ တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေလး ေပးေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္နယ္ စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္လာ သည္။ 

ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဗဟို ဌာန (ITC)ႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ သြင္းကုန္ မ်ားျမႇင့္တင္ေရးဗဟိုဌာန(CBI) တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားက႑စနစ္ တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသံုးႏွစ္တာ စီမံ ကိန္းျဖင့္ ကယားျပည္နယ္သည္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားနယ္ပယ္တြင္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ အဆိုပါစီမံ ကိန္းကို ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ 

ITC သည္ ကယားျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာအတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ သန္းအသံုးျပဳကာ လို အပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုႏွင့္ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားနယ္ပယ္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ 

ကယားျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္း သားေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ေသာ ပန္ ပက္ေက်းရြာတြင္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ က စတင္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားေသာ ေဒသခံလူငယ္ မ်ားအား ဧည့္လမ္းၫႊန္သင္တန္း ေပးျခင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လက္မႈပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈသင္ တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ 

ယင္းစီမံကိန္း၏ကနဦးအ က်ိဳးခံစားမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ မတ္ လက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပေသာ ITB ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲ၌ ကယားျပည္နယ္ အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ၁၂၈ ကားႏွင့္အတူ ပါဝင္ျပသခဲ့ရာ  အဆို ပါျပပြဲ၏အျမင့္ဆံုးဆု  Diamond Award 2016 ရရွိခဲ့သည္။ 

 အဆိုပါ ခရီးသြားျပပြဲတြင္ ကယား ဝက္အူေခ်ာင္းႏွင့္အတူ ကယားျပည္နယ္ CBT လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈကို ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေၾကာ္ျငာခဲ့ရာ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈ ရရွိ ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ အာဆီယံခရီး သြားဖိုရမ္တြင္လည္း ကယားျပည္ နယ္ CBT ခရီးစဥ္က ဆုထပ္မံရခဲ့ သည္။ 

‘‘အဲဒီကာလေတြမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာေရာ ကမၻာကပါ ကယားျပည္နယ္ကို ပိုၿပီးသိလာခဲ့ တယ္’’ဟု လိြဳင္ေကာ္ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က ဆိုသည္။ 

ကယားျပည္နယ္၌ လူထုအ ေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း CBT ကို တုိင္းရင္းသားမ်ား၏႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈဓေလ့မ်ားအား အေျခခံ၍ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ပက္ႏွင့္ တနီးလာလဲေက်းရြာတို႔တြင္ ကန ဦး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ေက်းရြာေလးခုအထိ တိုးခ်ဲ႕ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ ခရီးစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ 

 အဆိုပါ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ မ်ားသြားေရာက္ေလ့လာ႐ံုသက္ သက္သာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ITC စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေဒသခံ မ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ 

‘‘အရင္က ခရီးစဥ္ရွိတဲ့ရြာ ေတြဆိုရင္ လွည့္ပတ္ေလ့လာၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္႐ံုေလာက္ပဲရွိတာ၊ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ပိုၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေအာင္ ရြာသားေတြကို သင္တန္း ေပးၿပီး ဧည့္လမ္းၫႊန္သံုးေပး တယ္။ ထမင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံျခား သားေတြစားလို႔အဆင္ေျပေအာင္ သင္တန္းေပး ခ်က္ခိုင္းၿပီး ျပန္ ေရာင္းတယ္။ လက္မႈပစၥည္းေတြ လည္း လုပ္တတ္ေအာင္သင္တန္း ေပးၿပီး ျပန္ေရာင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ ေပးတာေပါ့’’ဟု ကယားျပည္နယ္  တြင္ CBT ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပး ေနသည့္ 9Generation Force ခရီးသြားလုပ္ငန္းမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနမိုးေအာင္က ေျပာသည္။ ၂၀၁၄ က ကယားျပည္နယ္ သို႔ လာေရာက္ေသာ ျပည္တြင္း ခရီးသြားတစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ၂,၆၀၀ ေက်ာ္သာရွိခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္သစ္မ်ားေဖာ္ ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ခရီးသြားဝင္ ေရာက္မႈတျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ လာသည္။ 

၂၀၁၅ တြင္ ျပည္တြင္းဧည့္ သည္ ၁၃၇၇၈ ဦး၊ ျပည္ပဧည့္ သည္ ၃၉၃၃ ဦး၊ ၂၀၁၆ တြင္ ျပည္ တြင္းဧည့္သည္ ၁၆၉၉၄ ဦး၊ ျပည္ ပဧည့္သည္ ၆၃၇၄ ဦးဝင္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္မူ ျပည္တြင္းခရီးသြားသံုးေသာင္း ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ကိုးေထာင္ခန္႔အထိ တိုးတက္လာ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လိြဳင္ေကာ္႐ံုး၏ စာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။  ‘‘အခုဆိုရင္ ခရီးသြားဝင္ ေရာက္မႈက ေလးဆေလာက္အ ထိ တက္လာပါၿပီ’’ဟု ဦးလင္းေဇာ္ ထြဋ္က ဆိုသည္။ 

ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈ တိုး တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားတည္းခိုႏုိင္မည့္ဟိုတယ္ မ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ တြင္ ကယားျပည္နယ္၌  ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားတည္းခိုႏိုင္မည့္ ဟိုတယ္ငါးလံုးသာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ တြင္ ဟိုတယ္ ၁၇ လံုးအထိရွိလာ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လိြဳင္ ေကာ္႐ံုး၏စာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

ကယားျပည္နယ္တြင္ ITC ၏ ကူညီမႈျဖင့္ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ဟိုတယ္ခရီးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ ခရီးစဥ္သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ရန္ လည္း စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ခရီးစဥ္သစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈအ ျဖစ္ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ပိတ္ထားခဲ့ေသာ မိုးၿဗဲဆည္ေရတံခါးကို ျပန္ဖြင့္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိကခရီးစဥ္မ်ား ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္အင္းေလးေဒ သႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းသြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
‘‘အရင္တုန္းက အင္းေလးနဲ႔ လြိဳင္ေကာ္တိုက္႐ိုက္သြားလို႔ရေပ မယ့္ မိုးၿဗဲဆည္က ေရတံခါးက ႀကံ႕ခိုင္မႈအားနည္းတာေၾကာင့္ ပိတ္ထားခဲ့တာ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ ရွိၿပီ။ အဲဒါကို မႏွစ္က ေရတံခါးကို ျပန္ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး လိြဳင္ေကာ္နဲ႔ အင္း ေလးကို ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ သြားလည္ခ်င္တဲ့အခါ အေပ်ာ္စီး ေလွေတြနဲ႔ ေရလမ္းေၾကာင္းကေန ခရီးစဥ္သစ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျပန္ လည္ စတင္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က ေျပာသည္။ 

ကယားျပည္နယ္သို႔ လာ ေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏုိင္ငံျခား သားခရီးသြားမ်ားသည္ အင္းေလး မွ တစ္ဆင့္ အမ်ားဆံုးလာေရာက္ ျခင္းျဖစ္ရာ ေရလမ္းေၾကာင္းခရီး စဥ္သစ္စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ခရီးသြား မ်ားတိုးတက္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က သံုးသပ္သည္။ 

‘‘သူက ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခု ေပါင္းထားတဲ့ ထူးျခားတဲ့ ခရီးစဥ္ ေပါ့။ ရွမ္းျပည္နယ္ကေန ကယား ျပည္နယ္ကို ေရလမ္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္မွာလည္း ဝါးပင္ေတြ၊ စိုက္ခင္းေတြနဲ႔ အင္မတန္လွ တယ္။ လမ္းေၾကာင္းက အင္းေလးကန္ရယ္၊ မုိးၿဗဲဆည္ရယ္ ဆက္စပ္ ၿပီးေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္ေရ လမ္းေပါက္သြားၿပီး လည္ပတ္ခြင့္ ရလိုက္တာပါ’’ဟု Nature Dreamခရီးသြားလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က အဆိုပါခရီးစဥ္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ကယားျပည္နယ္ ၌ ေတာင္ကြဲေစတီ၊ ၿမိဳ႕နာမ္ေစ တီ၊ ေစာ္ဘြားမ်ားေနထုိင္ခဲ့ရာ ကႏၵာရဝတီေဟာ္နန္း၊ က်တ္ဂူ စသည္တို႔သို႔ သြားေရာက္လည္ ပတ္ႏိုင္ၿပီး CBT ေက်းရြာခရီးစဥ္ မ်ား အပါအဝင္ ခရီးစဥ္သစ္ ေျခာက္ခုခန္႔အထိ ေဖာ္ထုတ္ထား သည္။

ထုိ႔ျပင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကို ျဖတ္၍ စီးဆင္းေနေသာ ဘီလူးေခ်ာင္း အတြင္း အေပ်ာ္စီးေလွစီးရင္း ၿမိဳ႕ အလွကို ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္မည့္အစီ အစဥ္သစ္တစ္ခုကိုလည္း ဇန္နဝါ ရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကယားျပည္နယ္ေန႔၌ စတင္မိတ္ ဆက္ခဲ့သည္။ ဧည့္သည္မ်ား အပန္းေျဖလည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ေနာင္ယားကန္ေဘးတြင္ ညေစ်းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္လည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ ထုိင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေန သျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ႏုိင္ငံျခား သားဧည့္သည္မ်ား တိုက္႐ိုက္လာ ေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဝင္ေပါက္ကို ဖြင့္ လွစ္ေပးရန္ ေဒသတြင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လိုလားေန သည္။  

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံ တင္ျပ ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ အတြင္းက ကယားျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း၊ မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဦးလင္းေဇာ္ထြဋ္က ေျပာသည္။ 

‘‘နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ပြင့္သြား မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြဟာ ရန္ကုန္ကေန လာေရာက္လည္ပတ္တာရွိမွာျဖစ္ သလို ထုိင္းဘက္ေနလည္း ဝင္လာတာရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကယားျပည္နယ္က ခရီးသြားေတြဝင္ထြက္သြားလာရာ အဓိကဆံုခ်က္တစ္ခုေတာင္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္’’ဟု Amazing Kayah Travel and Tour မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာေဒၚဇြန္ဇြန္ျပည့္ၿဖိဳးက သံုးသပ္သည္။   ။


႐ုိးရာလက္မႈပစၥည္းကုိ  လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ ျပသေနစဥ္
ဓာတ္ပံု − May Zin Win