ေက်ာက္တန္းႏွင့္ သုံးခြႀကိဳး၀ိုင္း လစ္လပ္ေနရာတြင္ ဒီေရေတာအပင္ေရ တစ္သိန္းစုိက္ပ်ဳိးမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဒီေရေတာ ႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားရွိ လစ္လပ္ေနရာတို႔ တြင္ ဒီေရေတာအပင္တစ္သိန္း စိုက္ပ်ဳိးမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးသိန္းတုိးက ေျပာၾကား သည္။


ေက်ာက္တန္းႏွင့္ သုံးခြၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဒီေရေတာႀကိဳးျပင္ ကာ ကြယ္ေတာဖဲြ႕စည္းမည့္ ေနရာအ တြင္းရွိ ဒီေရေတာေပါက္ေရာက္ ျခင္းမရွိသည့္ လစ္လပ္ေနရာမ်ား တြင္ World View International Foundation  ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဒီေရေတာအပင္တစ္သိန္း စိုက္ပ်ဳိးမည္ျဖစ္သည္။

 ဒီေရေတာ စိုက္ပ်ဳိးမႈကို ၂၀၁၈-၁၉ အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒီေရေတာအပင္ပ်ဳိးျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

‘‘ကြက္လပ္ျဖစ္တဲ့ ေနရာ ေတြကို စိုက္မယ္။ ရွိၿပီးသားေတာ ေတြကုိ ထိန္းရင္ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းမယ္။ ဒါမွ ဒီေရေတာေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းၿပီးေတာ့ ေဒသ ခံေတြ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ထိ ခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းသက္သာလာမွာ ျဖစ္တယ္’’ဟု ဦးသိန္းတုိးက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဧရိ ယာအတြင္း တစ္ဆက္တည္း တည္ရွိသည့္ေက်ာက္တန္း၊ ခရမ္း၊သုံးခြ၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ မုတၱမ ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္း တစ္ ေလွ်ာက္ ဒီေရေတာဧကႏွစ္ ေသာင္းေက်ာ္ကို ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ဖဲြ႕စည္းရန္ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အဆုိျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ဒီေရ ေတာႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား ကို သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္းႏွင့္ ကြမ္းၿခံကုန္းတုိ႔တြင္ ဖဲြ႕စည္းထား ၿပီး စုစုေပါင္း ဒီေရေတာဧက ၂,၂၈၂  ရွိသည္။