ကုလားပဲ၊ ပဲနီေလးအပါအ၀င္ ပဲေလးမ်ဳိး၌ အယ္ဖလာေတာက္ဆင္ဘီ၀မ္း (မိႈဆိပ္)ပါ၀င္မႈျမင့္ေနဟု ဆို

ပြဲ႐ံုတစ္ခုအတြင္း ကုလားပဲျခမ္းမ်ားကို နမူနာထည့္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

ေျမပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီေလးႏွင့္ ပဲ၀ါေလးတို႔တြင္ အယ္ဖလာေတာက္ဆင္ဘီ၀မ္း (မိႈဆိပ္)ပါ၀င္မႈသည္ ဥေရာပသိပၸံဆိုင္ရာအဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အနည္းငယ္ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္းတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 အဆိုပါသုေတသနသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နယ္နိမိတ္ရွိ ေစ်းရွစ္ခုတို႔မွ ေျမပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီေလး၊ ပဲ၀ါေလးႏွင့္ ပဲစင္းငံုအစိမ္းစေသာ ပဲငါးမ်ဳိး၏ နမူနာမ်ားကို အီလိုင္ဇာနည္းပညာျဖင့္ တိုင္းတာေလ့လာခဲ့ရာမွ ပဲေလးမ်ဳိးတြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းျပဳစုသူ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန သုေတသနအရာရွိ ေဒါက္တာ ျမတ္မြန္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစားအ ေသာက္ေတြမွာ မိႈမ်ဳိးစိတ္ေတြကို စမ္းသပ္ခ်င္တာရယ္၊ ဒါေတြကို ဘယ္လိုမ်ဳိးကိုယ္က ကာကြယ္မ လဲရယ္၊ ဘယ္ေလာက္ပါလဲဆို တာသိဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာပါ။ ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ ေျမ ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီေလးနဲ႔ ပဲ၀ါေလး တို႔မွာ ပ်မ္းမွ်ပါ၀င္မႈႏႈန္းက သူက ဥေရာပသိပၸံပညာဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ နည္းနည္းေလးျမင့္တက္ေနတာေတြ႕ရ တယ္။ ပဲစင္းငံုမွာေတာ့ မျမင့္ တက္ဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ဥေရာပသိပၸံပညာဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳပမာဏႏႈန္းထားသည္ ငါးပတ္ပါဘီလီယံျဖစ္၍ တိုင္းတာၾကည့္ရာတြင္မူ အယ္ဖလာေတာက္ဆင္ဘီ၀မ္းပါ၀င္မႈသည္ ပဲစင္းငံုမွအပ ေျမပဲတြင္ ၇ဒသမ၀၆ ပတ္ပါဘီလီယံ၊ ကုလားပဲတြင္ ၇ဒသမ၀၃ ပတ္ပါဘီလီယံ၊ ပဲနီေလးတြင္ ၆ဒသမ၆၅ ပတ္ပါဘီလီယံ၊ ပဲ၀ါ ေလးတြင္ ၆ဒသမ၁၀ ပတ္ပါဘီလီ ယံရွိေနသည္။ ပဲစင္းငံုတြင္မူ ၄ဒသမ၉ ပတ္ပါဘီလီယံရွိသည္။

 အယ္ဖလာေတာက္ ဆင္ (မိႈဆိပ္)သည္ လူ ႏွင့္ တိရစၧာန္တို႔တြင္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္၍ စားသံုးမည္ဆိုပါက စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာၿပီးမွ Cold Storage ေသခ်ာသိမ္းဆည္းၿပီးမွ ခ်က္ျပဳတ္စားသံုးသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ျမတ္မြန္ဦးက အႀကံျပဳသည္။