တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္အသုံးျပဳသူ ၁၉ သန္းတြင္ ဟြာေ၀းဟန္းဆက္သုံးစြဲသူ ေလးသန္းခြဲေက်ာ္ရွိဟု ဆို

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္အသုံးျပဳသူ ၁၉သန္းအထိရွိေနသည္။ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္အသုံးျပဳသူ ၁၉ သန္းတြင္ Huawei ဟန္းဆက္ အသုံးျပဳသူေလးသန္းခြဲ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း  ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတယ္လီေနာ၏ စစ္ တမ္း၌ ေဖာ္ျပသည္။

တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္အ  သုံးျပဳသူမ်ားအေပၚ ၂၀၁၇အတြင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အ ရ Huaweiဟန္းဆက္ကုိ အမ်ား ဆုံးအသုံးျပဳၿပီး ဒုတိယအေနျဖင့္ Samsung ဟန္းဆက္ကုိ အသုံးျပဳ ေၾကာင္း စစ္တမ္းကဆုိသည္။

ဆင္းမ္ကတ္အသုံးျပဳသူ ၁၉ သန္းတြင္ Samsung ဟန္းဆက္ အသုံးျပဳသူ ႏွစ္သန္းခြဲခန္႔ရွိသည္။ သုံးစြဲသူအမ်ားဆုံးဟန္းဆက္စာ ရင္းတြင္ Huawei ႏွင့္ Samsung ၿပီးေနာက္ OPPO, VIVO ႏွင့္ Xiaomi တို႔က အစဥ္လုိက္ေနရာယူထားသည္။

i Phone အသုံးျပဳသူအေရ အတြက္သည္ ဆင္းမ္ကတ္အသုံး ျပဳသူ ၁၉ သန္းအနက္ ၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း တယ္လီေနာ၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အြန္ လုိင္းေၾကာ္ျငာ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Myanmar Oline Advertising ၏စစ္တမ္း၌ Samsung သည္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ အမ်ားဆုံးပုိင္ဆိုင္သည္။

စစ္တမ္းအရ ၂၀၁၇ တြင္ Samsungက ေစ်းကြက္ေ၀စုကုိ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆုိင္ၿပီး Huawei က ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ အထက္ပါေၾကာ္ျငာကုမၸဏီသည္ ကြန္ရက္သုိ႔၀င္ေရာက္အသုံးျပဳသူ ၁၂ သန္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ပုိင္ ဆုိင္မႈကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟန္းဆက္ေစ်းကြက္ပုိင္ဆိုင္ မႈ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေၾကာ္ျငာ ကုမၸဏီႏွင့္ တယ္လီေနာတို႔ကြဲျပား မႈရွိခဲ့သည္။ ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီ၏ စစ္တမ္းတြင္ Xiaomi ကေစ်း ကြက္၌ တတိယေနရာ ပုိင္ဆိုင္ထားၿပီး VIVO က စတုတၳေနရာကုိ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

‘‘တစ္ႏွစ္တာ အတြင္းမွာ စမတ္ဖုန္းအားလုံးရဲ႕ ေရာင္းအား နဲ႔ တန္ဖုိးကုိ တြက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆမ္ေဆာင္းက နံပါတ္(၁)မွာရွိေန ၿပီး အလုံးအေရအတြက္ အမ်ား ဆုံးဆုိရင္ေတာ့ ဟြာေ၀းက နံပါတ္ (၁)ေနရာမွာပဲရွိေနဆဲဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္’’ ဟု လူႀကီးမင္း မုိ ဘုိင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာဦးျပည္စုိးထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။