ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ထိရွလြယ္ေသာ အေျပာအဆိုအျပဳအမူမ်ား ေရွာင္ရွားရန္ JMC-U ဒုဥကၠ႒ တိုက္တြန္း

JMC-U အစည္းအေ၀းတြင္ အမွာစကားေျပာၾကားေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုး (ဓာတ္ပံု − JMC)

လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သံသ ယစိတ္ႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျမင့္မား ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ထိရွလြယ္ေသာ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူႏွင့္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာ အိုင္းဇက္ဖိုးက ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ တြင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။


ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC-U ၏ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟို ဌာန၌က်င္းပစဥ္ ၎က ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖက္အ ၾကား သံသယစိတ္နဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ ေတြဟာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ျမင့္မားေနေသးတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္ ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကားမွာ သံသယ စိတ္ကို ႏႈိးဆြၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ကို တိုးပြားေစႏိုင္တဲ့၊ ထိလြယ္ရွ လြယ္ (Sensitive) ျဖစ္တဲ့အေျပာ အဆို၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးနဲ႔ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမ်ား မေျပာမိဖို႔ နဲ႔ မျပဳလုပ္မိဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္ စလံုးက အထူးသတိခ်ပ္ရမယ့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ ကေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ ၂ႏွစ္ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္၍ ေနာက္မဆုတ္ ဘဲ ေရွ႕သို႔ပံုမွန္တက္လွမ္းသြားႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္သည့္ ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဖက္လံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC-U ဒုတိယ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာ သည္။

KNU အပါအဝင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕သည္ NCA တြင္ ပါဝင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ ေဆြးေႏြးေနသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တို႔အၾကား NCA ပါ အခ်က္အခ်ိဳ႕ အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိေန ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္း ျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာ္မတီ (RCSS) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္ သည္။

NCA ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟာ ဗ်ဴဟာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း NCA ကိုအေျခခံ၍ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္း ခ်က္သို႔ သြားရာလမ္းေၾကာင္း တူ ညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သို႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အခက္အခဲမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U ဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိ ယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာ သည္။

‘‘လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အ ေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီလက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္နဲ႔ မသြားဘဲနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတဲ့ နည္းလမ္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔အေျဖ ရွာေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္’’ ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ကေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ အၾကား NCA ပါတပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုင္မာ မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္၊ NCA အခ်က္အလက္ မ်ားအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္၊ ထိပ္တိုက္ ထိေတြ႕မႈ ေရွာင္ရွားရန္ နယ္ေျမ ပိုင္းျခားမႈဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ ေျမမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ နယ္ေျမမ်ားကို ခြဲျခားထားႏိုင္ရန္ လက္ နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား ညႇိ ႏႈိင္းသေဘာတူရယူႏုိင္မည့္ အ ခင္းအက်င္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း KNU စစ္ ေထာက္ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။ JMC-U အစည္းအေဝးကို ဇန္န ဝါရီ ၁၉ ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

More in Politics Section