တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယြမ္ေငြစကၠဴအတုမ်ား စံခ်ိန္တင္ သိမ္းဆည္းရမိ

(Twitter / China News Service)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္၌ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံခ်ိန္တင္သိမ္းဆည္း ရမိေၾကာင္း အဂၤါေန႔တြင္ ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ယမန္ႏွစ္မတ္လကတည္း ကစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဂြမ္ေဒါင္း ျပည္နယ္တြင္ ယြမ္ ၂၄ သန္းတန္ ဖိုးရိွေသာ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး သံသယရိွသူ ၁၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း Southern Metropolis News သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါေငြစကၠဴအတု ယြမ္ ၂၄ သန္းႏွင့္အတူ သံသယရိွသူ ရွစ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ယြမ္သန္း ၁၇၀ တန္ဖိုးရိွေသာ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို ထပ္မံသိမ္း ဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာ တြင္ ေဇာင္ရွန္ၿမိဳ႕၌ သံသယရိွသူ ေျခာက္ဦးႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျပဳလုပ္လက္စ ယြမ္ ၂၀ ဒသမ ၂ သန္းတန္ဖိုးရိွေသာ ေငြစကၠဴအတု မ်ားအျပင္ ေငြစကၠဴအတုျပဳလုပ္ သည့္ စက္ရိယာမ်ားပါ သိမ္း ဆည္းရမိခဲ့သည္။

Southern Metropolis News သတင္းဌာန ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယင္းေငြစကၠဴအတုမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏံ႔ွျခင္းမရိွ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြ စကၠဴအတုမ်ား ေတြ႕ရိွပါက အသိ ေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ က တုိက္တြန္းသည္။

—Ref:CNA