ရန္ကုန္တြင္ ေျမေအာက္လမ္း သံုးခု ေဖာက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈ ဖ်က္သိမ္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမ ေအာက္လမ္း သံုးခု ေဖာက္လုပ္ ရန္ တင္ဒါေခၚထားမႈကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ တင္ဒါေခၚယူေရးအဖြဲ႕က ဇန္နဝါ ရီ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

တိုင္းအစိုးရက ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္ ေရႊတိဂံုေစတီ အေနာက္ ဘက္မုခ္အနီး၊ ျပည္လမ္းကမာ ရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ အေရွ႕ႏွင့္ ျပည္လမ္းမရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္မိုင္ခံုးေက်ာ္တံတား အဆင္းေနရာတို႔တြင္ ေျမေအာက္ လူကူးလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းမညီ ၫြတ္ပါသျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူထား မႈမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရက ဆိုထား သည္။

တင္ဒါရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ တိုင္းအစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရပ္ ဆိုင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က် ေစေရး၊ လူအမ်ားလမ္းျဖတ္ကူး ရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေစေရး ေျမေအာက္လူကူးလမ္း မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ လမ္းတံ တား ဌာန လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးက်င္အုန္းက ေျပာၾကားထား သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပည္လမ္းအပါအဝင္ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ လူကူး ခံုးေက်ာ္တံတား ၁၀ ခု တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။  ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ခါနီးတြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရး တကၠသိုလ္အနီး၌ ေျမေအာက္လူ ကူးလမ္း စီမံကိန္းတစ္ခုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲေနာက္ပိုင္း ယင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။