အထက္တန္းျပရာထူးေလွ်ာက္ရာတြင္ ဆႏၵျပဳဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရန္ ျငင္းဆုိပါက ခန္႔ထားမိန္႔ပယ္ဖ်က္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ပညာေရးဝန္ထမ္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ရိွသည္။(ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမရာထူး ေလွ်ာက္ထားရာ တြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ သင္ၾကားႏုိင္ ေသာ ဘာသာရပ္သုံးခုကုိ ဆႏၵ ျပဳေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အလုပ္၀င္ ေရာက္သည့္ေက်ာင္း၌ အဆုိပါဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားရန္ ျငင္းဆိုပါက ခန္႔ထားမိန္႔ပယ္ဖ်က္ မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(စီမံ) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ရာထူးတိုး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အထက္တန္းျပ ရာထူးေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားကုိ ရာထူးေနရာ ေလွ်ာက္စဥ္ကပင္ သင္ၾကားႏုိင္ မည့္ ဘာသာရပ္စာရင္း ေတာင္းခံထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အလုပ္၀င္ခ်ိန္၌ ၎တို႔ဆႏၵျပဳသည့္ ဘာသာရပ္ကို မသင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အထက္ တန္းျပရာထူးေလွ်ာက္ရာတြင္ ဆႏၵျပဳဘာသာရပ္ကို မသင္ၾကား ႏုိင္ပါက အမိန္႔စာျပန္လည္ပယ္ ဖ်က္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံးက ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္၌ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားသည္။

‘‘ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သူ တို႔ဘယ္ဘာသာ သင္ႏုိင္လဲေမး တယ္။ ဒါကသူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆို ပိုင္ခြင့္ေလ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာသုံးဘာ သာ သင္ႏုိင္ပါတယ္လို႔ ေျပာ တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ကိုျမန္မာစာ သင္ဖုိ႔ ေက်ာင္းမွာ ခန္႔လုိက္ၿပီဆုိ မွ မသင္ႏုိင္ပါဘူးဆုိတာမ်ဳိး ရွိ တယ္။ အဲဒီလို လုပ္လို႔မရပါဘူး။ လက္ရွိေက်ာင္းကို ျပန္သြားခိုင္း ၿပီး သူ႔ကိုအေရးယူမွာပါ’’ ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ႐ံုး၀န္ထမ္းမွ အထက္တန္း ျပအထိ ရာထူးတိုး၊ ေျပာင္း ၁၄ မ်ဳိး အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး၊ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴး႐ုံးတို႔တြင္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘အထက္တန္းျပရာထူးတိုး၊ ေျပာင္းကေက်ာင္းမွာ လစ္လပ္ ေနတဲ့ ဘာသာကို သင္ႏုိင္တဲ့ ဆရာမကို ဦးစားေပးခန္႔တာ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ တကၠသိုလ္ဘဲြ႕က ဒီဘာသာေတြနဲ႔ရလို႔ ဒီဘာသာ ေတြ သင္ႏုိင္ပါတယ္ ျဖည့္လုိက္ တယ္။ တကယ္တမ္း မသင္ႏုိင္ ေတာ့ တျခားဘာသာေပးပါလို႔ ေျပာရင္ေက်ာင္းမွာက သူသင္ႏုိင္ တဲ့ ဘာသာက လစ္လပ္မရွိဘူး။ အဲဒီလုိေတြေတာ့ ႀကံဳရတယ္’’ဟု ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အထက္ တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၂,၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ပညာေရး၀န္ထမ္း သုံးေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္။