လမ္း၊ တံတားမ်ား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးသစ္ေျပာ

 ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အ မည္စာရင္းတင္သြင္းထားသည့္ ဦးဟန္ေဇာ္အား ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ နတြင္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးဟန္ေဇာ္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ ၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခန္႔အပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာ နႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနတို႔၏ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အျဖစ္ ပူးတြဲတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ သျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ေနရာ လစ္လပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ေက်းလက္ေဒသကို အေျခခံရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းလက္လမ္း မ်ား အျမန္ဆံုးေကာင္းမြန္လာေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူ ဦးဟန္ေဇာ္က 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာ ၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေဝးေျပးလမ္း မႀကီးမ်ားအပါအဝင္ လမ္းတံတားမ်ားကိုလည္း အာဆီယံအဆင့္မီ ေစရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအ စိုးရသက္တမ္းအတြင္း အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ယာဥ္ ေၾကာက်ပ္တည္းမႈျပႆနာ ေျပလည္ႏုိင္ေစေရး မိုးပ်ံလမ္းမႀကီး မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးအ ျဖစ္ သမၼတထံ အမည္စာရင္း တင္သြင္းစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သည္ ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည့္ အေပၚ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈေၾကာင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္အေဖနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဝမ္း ကြဲေတာ္ပါတယ္။ သူ (ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္) က အမ်ိဳးေၾကာင့္ ခန္႔တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူက အဲဒီ လိုမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြေၾကာင့္ ခန္႔ တာပါ။ အမ်ိဳးေၾကာင့္ ခန္႔မယ္ဆို ရင္ အေစာႀကီးကတည္းက ခန္႔မွာ ေပါ့’’ဟု ဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာ သည္။

ဦးဟန္ေဇာ္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ Moscow တကၠသိုလ္မွ အင္ဂ်င္ နီယာမဟာဘြဲ႕ M.Sc (Engg)ရရွိ ထားသူျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ႏွစ္ရွည္တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ ဂ်င္နီယာအသင္းတြင္ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီ ယာအသင္း  ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သည္။

ဦးဟန္ေဇာ္အား ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ယမန္ေန႔ညက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

More in News Section