စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြရမည္ဆုိကာ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးေကာက္ခံေနေသာ ဓနတိုးဝင္းေအာင္ကုမၸဏီကို တုိင္းအစိုးရတားျမစ္

စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ရရွိမည္ဆိုကာ ေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေငြေၾကးေကာက္ခံ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ဓနတိုး ဝင္းေအာင္ Engineering Group Co.,Ltd ကို ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ေငြေၾကးေကာက္ခံ ေနျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရန္  တားျမစ္ထားေၾကာင္း တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေဌးဝင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ ဧရာ ဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေငြေရးေၾကး ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထား ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ ကစတင္ကာ တားျမစ္ထားေၾကာင္း ဦးေဌးဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က တား ျမစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုတားျမစ္ထား တာကို ေတာင္သူေတြသိဖုိ႔အ တြက္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ံုးေတြအထိ စာေတြပို႔ထား ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္သူေတြ ကို ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ပညာေပးမႈ ေတြလုပ္ဖို႔လည္း ေျပာထားတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားကို လယ္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းႏႈန္း ျဖင့္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ ႀကိဳတင္ေငြ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထြက္ရွိလာ သည့္ ဆန္၊ စပါးမ်ားကိုလည္း ေဒသေပါက္ေဈးအတိုင္း ဝယ္ယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းတစ္တုိင္းလွ်င္ လယ္ဧက ငါးသိန္းျပည့္မီပါက ႀကိဳတင္ေငြ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား အား အေၾကာင္းၾကားတင္ျပပါ သည္ဆိုသည့္ အသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို ဓနတိုး ဝင္းေအာင္ Engineering Group Co.,Ltd က ၂၀၁၇ ေအာက္တုိ ဘာလဆန္းမွစတင္ကာ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆုိပါကုမၸဏီ က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထားရွိကာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ပံုစံ (၇) လယ္ ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴမ်ား ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးႏွင့္ ခရီး စရိတ္အတြက္ဟုဆိုကာ ေတာင္ သူတစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆံုးက်ပ္ ၁,၅၀၀ မွ က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔အ ထိ ေငြေၾကးေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သာေပါင္းၿမိဳ႕ေန ေတာင္သူဦးျမင့္ စိန္က ေျပာသည္။

‘‘ႏွစ္ရွည္၊ ရွစ္တုိ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္  ေခ်းေငြရမယ္ဆုိေတာ့ ေတာင္သူေတြက လုိခ်င္ၾကတာ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီေငြေၾကးေတြက ဘယ္ေတာ့ရမွာလဲ၊ ဘယ္လိုေပး မွာလဲ ေမးစရာေမးခြန္းေတြက အမ်ားႀကီး။ သူတုိ႔ေျပာသလို ဧက ငါးသိန္းျပည့္၊ မျပည့္ဆိုတာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူေတြက ဘယ္ လိုလုပ္ သိႏိုင္မွာလဲ။ ေပးလိုက္တဲ့သူေတြလည္းရွိတယ္။ ခုထိ စာရင္းေကာက္ေနတာလည္း ရွိတယ္’’ဟု ဦးျမင့္စိန္က ေျပာ သည္။ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ 7Day Daily သတင္းစာက ဓနတိုးဝင္းေအာင္ ကုမၸဏီသုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မရရွိခဲ့ေပ။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလက ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက ပါတီဝင္လယ္ သမားမ်ားအား လယ္တစ္ဧက လွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ က်ပ္ ငါးသိန္းေခ်းမည္ဆိုကာ မဲဆြယ္ခဲ့ ၿပီး ပါတီဝင္ေၾကးအေနျဖင့္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀အထိ ေကာက္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေငြေၾကးေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္းေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

More in News Section

Top News