ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ငါးဦးကို ေျပာင္းေရႊ႕

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဘိုဘိုမင္းသိုက္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္႐ံုး လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္း ေရႊ႕တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေဆြက အတည္ျပဳသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ လူခုနစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည့္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သံုးရက္အၾကာတြင္ ယင္းအ ေျပာင္းအေရႊ႕အမိန္႔ ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးငါးဦးကို ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္စြဲ ျဖင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကို ျပည္နယ္႐ံုးသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ျခင္းသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ ညက ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္စဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဦးတင္ေမာင္ေဆြက တိက်စြာေျဖၾကားျခင္းမရွိေပ။

‘‘အေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္ တာ ဟုတ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ အဲဒါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ လုပ္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာင္းခ်င္ လို႔ ေျပာင္းလိုက္တာပါ’’ဟု ရခိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး အတြင္း ေရးမွဴးက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းအဓိက ႐ုဏ္းႏွင့္အေျပာင္းအေရႊ႕ တစ္စံု တစ္ရာ ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္ေဆြက နိရၪၨရာ သတင္းဌာနအား ေျဖၾကားထား သည္။

ယင္းသို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမွ ျပည္နယ္႐ံုးလက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းသည္ ရာထူးတိုးျခင္း၊ ေလွ်ာ့ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနရာအေျပာင္းအ ေရႊ႕ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေနရာတြင္ ျပည္နယ္႐ံုး လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္သာစိန္ အစားထိုးဝင္ ေရာက္လာမည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ရာထူးအေျပာင္းအ ေရႊ႕အမိန္႔စာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းအမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားခ်က္အရ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္(ေတာင္ ပိုင္း)ခ႐ိုင္႐ံုးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေနရာမ်ားတြင္လည္း အေျပာင္း အလဲျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္႐ံုးတြင္ လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္း ၿငိမ္းႏိုင္သည္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးႏိုင္သည္ ရန္ ကုန္(ေတာင္ပိုင္း)ခ႐ိုင္႐ံုး လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လင္းေခးခ႐ိုင္႐ံုး လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးေအာင္ကို ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

More in News Section