ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆင္စီးၿပီးကၽြ န္းစုိက္ခင္းမ်ား ေလ့လာႏုိင္မည့္ ဆင္စခန္းတစ္ခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္

ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဆင္စခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဇာ္မင္းထိုက္)

 ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆင္စီးၿပီး ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ားကုိ ေလ့လာ ႏုိင္မည့္ ဆင္စခန္းတစ္ခု ျပည္ -ရန္ကုန္ ကားလမ္းေဘးရွိ ျပည္ ကၽြန္းႀကိဳး၀ိုင္း စိုက္ခင္းအတြင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က  ထပ္မံဖြင့္ လွစ္ထားေၾကာင္း ဆင္စခန္းတဲြ ဖက္တာ၀န္ခံ ဦးေအာင္သူၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

 အဆုိပါ ဆင္စခန္းတြင္ ၁၈၅၇ က ဂ်ာမန္သစ္ေတာပညာ ရွင္ေဒါက္တာဘရန္းဒစ္စုိက္ပ်ဳိး ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁၆၀ သက္တမ္းရွိကၽြန္းပင္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာသဘာ၀ အလွအပမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘ကၽြန္းစုိက္ခင္းအတြင္း ၀င္ ေရာက္ၿပီး သဘာ၀အလွေတြကို ေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ့ ဆင္စီးမွ သာ သြားလုိ႔ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ ထားပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

ပဲခူး႐ုိးမ၌ အေျခခံသစ္ထုတ္ လုပ္ျခင္းကို ၁၀ ႏွစ္ရပ္နားၿပီး ေနာက္ပိုင္းအလုပ္နားထားသည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ဆင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေတာတြင္း၌သာ ေနထုိင္စားေသာက္ရမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေနသည့္ ဆင္၀န္ထမ္းတု႔ိ၏ ဘ၀ကိုျမႇင့္ တင္ေပးႏုိင္ရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းက ဆင္အေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕အ၀င္ ရန္ကုန္- ျပည္ ကားလမ္းေဘးတြင္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္က နတ္ေမွာ္ဆင္ စခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခု အခါ ျပည္ကၽြန္းႀကိဳး၀ုိင္း စိုက္ခင္းအတြင္း ဆင္စီးလည္ပတ္ႏုိင္ သည့္ စခန္းထပ္မံဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကၽြန္းစုိက္ခင္းအတြင္း ဆင္ စီးၿပီးေလ့လာရာတြင္ ခရီးရွည္စီး မည္ဆုိပါက တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းက်မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီး တိုစီးပါက က်ပ္ငါးေထာင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္းစိုက္ခင္း ဆင္စခန္းဖြင့္လွစ္သည့္ေန႔တြင္ ဆင္စီးခမ်ား  ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ဆင္စီးလည္ပတ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့ သည္။