ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးဇုန္ ပင္မစီမံကိန္းတည္ေထာင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ သေဘာတူ

 ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ငါး၊ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ ႏုိင္ေရး ပင္မစီမံကိန္း(Master Plan) ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သို႔ တင္ျပထားမႈ သေဘာတူညီ ခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းပင္မစီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားၿပီး ေျမေနရာရရွိပါက ယခုႏွစ္မတ္လအတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

 ‘‘သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေနရာမွာ ပေရာဂ်က္ေတြကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မွာပါ။ လုပ္ငန္းအားလံုး ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ဆုိင္တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ အားေပး ကူညီမယ္လို႔ ကတိျပဳတာ ရွိပါ တယ္’’ ဟု ဦးဝင္းႀကိဳင္က ေျပာ ၾကားသည္။  

ေရငန္ ပုစြန္၊ တန္ဖိုးျမင့္ ကမၻာ႔ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ႏိုင္မည့္ ငါးမ်ားေမြးျမဴႏုိင္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ က ဆိုသည္။

သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဒသအသီးသီးတြင္ ငါး၊ ပုစြန္ေမြး ျမဴေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားစားသံုးရန္ ငါး၊ ပုစြန္ လံုေလာက္မႈအျပင္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း ဦးဝင္းႀကိဳင္က ဆိုသည္။

ေျမယာအသံုးခ်ခြင့္ရရွိေရး၊ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းတည္ ေဆာက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး တို႔တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ ကူညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္မွာ စမ္းသပ္ ေမြးျမဴမယ္။ ၂၀၁၉ မွာ တကယ္ ကို စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴမယ္။ မည္သူ မဆို ပါဝင္ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ထားတာမို႔လို႔ အမ်ားပိုင္လို႔ ေျပာတာထက္ စိတ္ပါဝင္စားသူ ေတြ ပါဝင္လို႔ရေအာင္လို႔ ဖိတ္ေခၚ ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဌးျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ ျဖစ္ပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းမ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ ျပည္ တြင္းစားနပ္ရိကၡာဖူလံုလာျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြ တိုးပြားလာျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းႀကိဳင္ က ဆိုသည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ အ ေသးစား၊ အလတ္စားေခ်းေငြျဖင့္  လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ဘဏ္မ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ ၿပီး ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လည္း ဖိတ္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

 ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေမြးျမဴ ေရးဇုန္စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ တင္ျပထားၿပီး ခရမ္း၊ သံုးခြႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ တို႔တြင္ ေျမေနရာၾကည့္ထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တိုးနႏၵာတင္က ေျပာၾကားထား သည္။  ျပည္တြင္းမွ ေရထြက္ကုန္ မ်ားကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ EU၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ တို႔သို႔ တင္ပို႔ေနသည္။