ပုသိမ္တြင္ င၀န္ျမစ္ကူးတံတားအသစ္တစ္စင္း တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထား

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕တစ္ ဖက္ကမ္းရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ မ်ားသို႔ဆက္သြယ္ရန္ င၀န္ျမစ္ကူးတံတားအသစ္တစ္စင္းတည္ ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပု သိမ္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၂)မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးေအာင္သူေထြးက ေျပာသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဆက္စပ္သြား လာရသည့္ ကမ္းေျခေဒသမ်ား တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး လာေနၿပီး စက္မႈဆိပ္ကမ္းကဲ့သုိ႔ အျခားစီမံကိန္းႀကီးမ်ားရွိ ေနသျဖင့္ သြားလာေရးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ရန္ရည္ရြယ္၍ အဆုိပါတံတားသစ္တစ္စင္း တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘တိက်တဲ့ ေနရာေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ ၿမိဳ႕နဲ႔ထိစပ္ရ မယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေတြကုိ မထိ ခုိက္တဲ့ေနရာမ်ိဳးကုိ အဓိကထား ၿပီးေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ဒီ့အျပင္ ေရရွည္မွာ တစ္ဖက္ကမ္း က ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းေနေသးတဲ့ ေက်းရြာေတြလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖုိ႔ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ တံတားေဆာက္ မယ့္ေနရာေရြးခ်ယ္သြားမယ္’’ ဟု ဦးေအာင္သူေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ နတံတားဦးစီးဌာနက င၀န္ျမစ္ ကူးတံတားအသစ္တည္ေဆာက္ ရန္ေနရာႏွစ္ေနရာသတ္မွတ္ထား သည္။ ပထမေနရာသည္ ကမ္း နားလမ္းရွိ ေမတၱာဦးဆိပ္ခံတံ တားေနရာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေနရာ သည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္အနည္းငယ္ေ၀းသည့္ ျမန္မာ့မီးရထားပုိင္ေက်ာက္ႀကီး ဆိပ္တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လမ္းဦးစီး ဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး(ၿမိဳ႕ျပ)ဦးညီညီေအာင္ကေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါတံတားကုိ တည္ ေဆာက္ရန္ တံတားဦးစီးဌာနက အဆိုျပဳပုံစံေလးမ်ိဳးေရးဆြဲထား ၿပီး ယင္းတို႔သည္ သံမဏိေပါင္ ခုံးတံတား၊ သံမဏိေပါင္တံတား၊ ႀကိဳးဆိုင္းတံတားႏွင့္ ႀကိဳးဆြဲတံ တားမ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိျပဳထား သည့္ ေလးခုအနက္တစ္ခုကုိေရြး ခ်ယ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ သည္။ တံတားသည္အရွည္ေပ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး အျမင့္ဆုံး ေရမွတ္၏အထက္ေပ ၄၀ အျမင့္ တြင္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညီညီ ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိက တံတားတည္ ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ လ်ာထားတဲ့ အဆင့္ပဲရွိေသးတယ္။ တည္ ေဆာက္မယ့္ေနရာ၊ ပုံစံနဲ႔ဘတ္ ဂ်က္က ဆြဲေနဆဲပဲ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ သည့္ င၀န္ျမစ္ကူးႀကိဳးတံတား ရွိၿပီး အဆုိပါတံတားသည္ လြန္ခဲ့ သည့္ လအနည္းငယ္က နိမ့္က် ခဲ့သည္။ ယင္းနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက ျပန္ လည္ျပဳျပင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

Top News