ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဗကသေက်ာင္းသား ၁၀၀ ခန္႔ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို

ပညာေရးအသုံးစရိတ္ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရတနာပုံတကၠသုိလ္တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ၿဖိဳးၿဖဳိးေဇာ္)

 ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္အပါအဝင္ အခ်က္ သံုးခ်က္ လိုက္ေလ်ာေပးရန္ ဗမာ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ခန္႔သည္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္က အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ဝင္းအတြင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ တုိ႔တြင္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ တကၠ သိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ပညာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ရရွိ လာေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားကလိုက္ေလ်ာေပးရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵ ျပေတာင္းဆိုရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြကေျပာၾကား သည္။

‘‘ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးတင္တာက က်ပ္ ၈၀၇ ဘီလီယံ တင္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာကြယ္ေရးတင္တာက ေျခာက္လစာမွာ ၁,၆၀၀ ဘီလီယံ ျဖစ္ေနတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးေပါင္းေတာင္ စစ္အသံုးစရိတ္ကို မမီဘူးျဖစ္ေနတာ’’ဟု ကိုရဲမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

အထက္ပါအစည္းအေဝး တြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ အဓိကေဆြး ေႏြးခဲ့ၿပီး ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္၊ ေက်ာင္းအသီးသီး ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အသံုးျပဳ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာခ်ျပရန္၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ရန္ ႏွင့္ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္ေရးဆြဲ ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား ပါဝင္ႏိုင္ရန္၊ ေက်ာင္း ေဆာင္လုိအပ္မႈ အပါအဝင္ ေက်ာင္းမ်ား၏ အေထြေထြလို အပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ အလံုအေလာက္ ခန္႔ေပးရန္ စ သည္တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားသမဂၢ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဘက္ မွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈမရွိ မခ်င္း ဆက္လက္ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား က ဆုိသည္။