အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား အခမဲ့သင္ၾကားမည့္ စုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသိပၸံ ဖြင့္မည္

ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ စုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသိပၸံကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Aung Lay Nwe)

 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား အခမဲ့သင္ၾကား မည့္ စုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သိပၸံကို ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္၌ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦး ၀င္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ပညာေရးကြန္ရက္(ဗဟို)က ဦးစီးဖြင့္လွစ္သည့္ စုအသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းသိပၸံတြင္ ကြန္ပ်ဴ တာ၊ ဘာသာစကား၊ မုိဘုိင္းဖုန္း ျပဳျပင္နည္း၊ ၀ိုင္ယာရိန္း၊ လွ်ပ္စစ္ ျပဳျပင္နည္းစသည့္ ပညာရပ္မ်ား ကို အခမဲ့ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္သည္။

‘‘NLD ပညာေရးကြန္ရက္ (ဗဟုိ)က ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ တဲ့ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းေပါ့။ အလွဴရွင္ေတြက လွဴဒါန္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း ပညာရပ္က အမ်ားႀကီး လုိအပ္ေနတယ္။ စက္႐ုံ၊ အလုပ္ ႐ုံေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင္၀င္တဲ့အခါ မွာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားထုေတြ ထြက္လာဖုိ႔၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာေတြ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြထြက္လာဖို႔ မ်ားမ်ား ေမြးထုတ္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးဦး၀င္းေမာင္က ေျပာၾကား သည္။

သင္တန္းမ်ားသ႔ို မည္သူမ ဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ ၂၅ ဦး လက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ စုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သိပၸံစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ေန႔တြင္ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ၊ အေျခခံ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္တန္းသုံးခုကုိ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

စုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သိပၸံ ေျမေနရာကို (ဦးေအာင္ သိန္း)၊ ေဒၚလဲ့လဲ့မိသားစုက လွဴ ဒါန္းၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Tokai ကုမၸဏီ ၏ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံကို ၂၀၁၇ က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာထက္ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ဦးစားေပးၾက ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဘဲြ႕ရၿပီး ေနာက္ အလုပ္မရၾကေၾကာင္း၊ တကၠသုိလ္ပညာေရး အဆင့္မမီမွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးဘက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးၿပီးလွ်င္ အလုပ္အကိုင္အဆင့္သင့္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ေရး အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ ဇူလုိင္တြင္က်င္းပသည့္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ၌ ေျပာၾကားထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၁၄ က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဟိုတယ္ဘာသာရပ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

More in News Section