စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး ခရီးၾကမ္းကားေမာင္းပြဲ စတင္

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး အေထာက္ အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသ မ်ားအေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီး သြားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ ေစရန္ ေျခာက္ရက္ၾကာ ခရီးၾကမ္း ကားေမာင္းပြဲေတာ္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္စတင္က်င္းပခဲ့သည္။


‘‘ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေဒသခံ ေတြလည္းသိေအာင္၊ ျပည္သူေတြ လည္း စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လာ ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ခရီး ၾကမ္းေမာင္းႏွင္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ဝင္ေပါက္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ စစ္ကိုင္းကေနပဲ ဒီအစီအစဥ္ကို ပထမဆံုး စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။ကားေမာင္းပြဲေတာ္ကို တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီး သြား ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအ သင္းတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ဇန္နဝါရီ၂၀ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာကာ ေရႊဘို၊ ကသာ၊အင္းေတာ္၊ ဗန္းေမာက္၊ ပင္လည္ ဘူး၊ ေရဦး၊ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ ျပည္တြင္း ကားေမာင္း ဝါသနာရွင္မ်ားကလမ္းၾကမ္းေမာင္း ကား ၁၈ စီးျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ေမာင္းႏွင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒါက တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ခရီး သြားက႑ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ ေတြထဲက တစ္ခုအေနနဲ႔ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္တာပါ။ စစ္ ကိုင္းတုိင္းထဲက လည္ပတ္စရာ လမ္းေတြအကုန္လံုးကို ခရီးသြား ေတြ အကုန္သိေအာင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္မယ့္သေဘာေပါ့’’ဟု ဦးဝင္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္၌ ပ်ဴယဥ္ ေက်းမႈနယ္ေျမ၊ လင္းႏို႔ဂူ၊ မာန္ လည္ေက်ာင္း၊ ဇလံုေတာင္၊ ဆင္ စခန္း၊ ကဒူးကနန္းေဒသ၊ သဘာဝထိန္းသိမ္းေတာမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ ေတာ၊ သဖန္းဆိပ္ဆည္ စသည့္ ေနရာမ်ားသ႔ို ဝင္ေရာက္ေလ့လာ မည္ျဖစ္သည္။